Публикация

МЗ финансира специализациите на медиците без доходи

МЗ финансира специализациите на медиците без доходи

Министерството на здравеопазването подпомага финансово специализациите на медиците. Това съобщават от ведомството. Проектът е в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Подпомагането е свързано със заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение на специализантите и предоставяне на стипендии в размер на две минимални работни заплати на месец за лица без доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

 

Подкрепят се:

 

  • лекари-специализанти,
  • лекари по дентална медицина-специализанти,
  • специализиращи медицински сестри и акушерки.

 

Специализантите следва да са със сключен договор за обучение

 

за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, или да се обучават по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

 

Специализантите могат да кандидатстват за заплащане по проекта само на такса/и за обучение, или за такса/и за обучение и стипендии, или само за стипендии.

 

Повече подробности по проекта може да видите тук.

Коментари