Публикация

327 болници са подали документи за пререгистрация

Пререгистрацията на лечебните заведения се провежда нормално.


Пререгистрацията на лечебните заведения се провежда нормално. 327 болници са подали документи в Районните центрове по здравеопазване до края на октомври. Това показват междинните данни в Министерството на здравеопазването.

На пререгистрация подлежат 332 лечебни заведения, от тях 153 са многопрофилни, 131 – специализирани, а 48 – диспансери. В тях не влизат 12 държавни психиатрични болници, както и всички ведомствени, съобщава здравното министерсво.

При подаването на документите се оказа, че две специализирани болници вече са се преобразували в медицински центрове, а една е преустановила дейността си. Да се вместят в крайните срокове за пререгистрация не са успели само две лечебни заведения. МЗ ще установи какви са причините за това.

 Пререгистрацията на лечебните заведения ще продължи с проверка на подадените документи.

За да се осигури равнопоставеност при оценяване на лечебните заведения, е изградена максимално гъвкава система на работа. В момента се преработват част от медицинските стандарти, така че изискванията в тях да не затрудняват работата на болниците. Затова лечебните заведения ще могат да подават допълнителни документи и след 31 октомври тази година.

За да се даде равен старт и на новите болници, оценката на обема дейност, който имат, ще се прави едва година след като са започнали работа. При нужда от допълнителна информация болниците ще могат непрекъснато да задават въпроси на имейл: lz@mh.government.bg.

Пререгистрацията е нужна, за да се определи нивото на компетентност, което ще получат отделенията и клиниките - първо, второ или трето. То ще се оцени на базата на брой специалисти, апаратура и съответствието с медицинските стандарти. По този начин ще се определят възможностите на всяка болница какви дейности може да осъществява. Това ще гарантира на пациентите, че навсякъде ще получават по-качествено и адекватно обслужване.

Регулирането на дейността, която могат да извършват болниците, се очаква да намали и прехвърлянето на пациентите от едно лечебните заведения към друго или забавянето на лечението им.

След приключване на пререгистрацията на страницата на МЗ ще се публикуват и данните с нивата на компетентност на болниците.

Коментари