Публикация

За пета година: Бъдещи медицински сестри проведоха практиката си в модерната база на лаборатория „ЛИНА”

За пета година: Бъдещи медицински сестри проведоха практиката си в модерната база на лаборатория „ЛИНА”

Лаборатория „ЛИНА” за пореден път отвори врати за студентите от специалност „Медицинска сестра” от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Висшето учебно заведение и лабораторията си сътрудничат от дълго време, с идеята специалистите по здравни грижи в морския град да използват възможно най-добра база за обучение.

 

„Стремим се постоянно да модернизираме лабораторията. Повечето студенти за първи път попадат в такава обстановка и е ценно да се запознаят със съвременно оборудване и възможностите, които предоставя за микробиологична диагностика. Ако направим ретроспекция и сравним демонстрираното на първия випуск с настоящия, си даваме сметка колко много се е развила лабораторията. Коронавирусната пандемия доведе до значителен напредък в медицината. Ние обобщаваме този ценен опит и го предаваме на студентите по начин, който да им е полезен в бъдеще”, заяви доц. д-р Сашка Михайлова, д.м., която е част от екипа на „ЛИНА” и хабилитиран преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.

 

Доц. Михайлова води обучението по дисциплината „Микробиология, паразитология и вирусология” и на студентите от специалност „Акушерка” и „Лекарски асистент”. Миналия месец в „ЛИНА” за първи път практически упражнения проведоха и студенти от Медицинския факултет.

 

Най-дълго, вече 5 години, базата на лабораторията се посещава от студентите от специалност „Медицинска сестра”. Последният випуск  се запозна с реалния работен процес и с важността на правилното вземане на пробата за получаване на коректен резултат. Младите хора с интерес наблюдаваха как изглеждат различните групи микроорганизми под микроскоп, как се изготвя посявка и антибиограма. Благодарение на автоматизираните системи проследяваха растежа на бактериите в реално време и разбраха как различните методи могат да спестят цяло денонощие в диагностиката. В микробиологичната лаборатория студентите научиха повече за апарата MALDI-TOF MS, който осигурява експересна и изключително точна диагностика. С негова помощ „ЛИНА” идентифицира 1316 вида бактерии и гъбички. Младите хора имаха възможност да разгледат и  единствените генетична и имунологична лаборатории в Бургас, създадени от „ЛИНА”. В тях те получиха полезна информация за различните изследвания за COVID-19.

 

„Много сме впечатлени от апаратурата и добрата организация на работния процес. Упражненията в реална среда ни помагат да придобием цялостна представа за това колко важна е лабораторната диагностика за правилната грижа за пациента”, споделиха бъдещите медицински сестри.

 

Освен база за обучение на студенти, лаборатория „ЛИНА” е база за специализация на лекари по направленията: „Клинична лаборатория”, „Микробиология”, „Вирусология” и „Медицинска паразитология”.

Коментари