Публикация

Над 1500 проверки в болници от началото на годината

Над 1500 проверки в болници от началото на годината

От 1 януари до 10 юни 2021 г. служители на Централното управление на НЗОК са извършили 68 проверки в 22 държавни лечебни заведения, 17 общински, 6 със смесено участие (държавно и общинско) и в 23 частни.


Това съобщиха от здравната каса „във връзка с множество публикации в обществените медии, ангажирани с осъществяваната контролна дейност на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) спрямо лечебните заведения за болнична медицинска помощ “.


За същия период служители на РЗОК са направили 1488 проверки в 84 държавни болници, 98 общински, 20 със смесено участие (държавно и общинско) и 43 частни.


Проверките могат бъдат планови, внезапни и по повод на подадени жалби

 

- припомнят от касата.


Резултатите от извършените проверки се отразяват в протокол, като екземпляр от същия се предоставя на лицето – обект на проверката, срещу подпис, а копия от него се изпращат на управителя на НЗОК, съответно - на директора на РЗОК и на съответната районна колегия на съсловната организация на лекарите или на лекарите по дентална медицина.


На основание чл. 73, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, контролните органи на НЗОК нямат право да разпространяват данни, станали им известни при извършването на дейността, освен в случаите, предвидени в закон.

Коментари