Публикация

Остава правилото 85% за работа при неблагоприятни условия на зъболекарите

Остава правилото 85% за работа при неблагоприятни условия на зъболекарите

След 1 юли 2021 г. лекарите по дентална медицина, които имат договор с НЗОК, ще продължат да получават 85% за работа при неблагоприятни условия, когато стойността на отчетената дейност, включена в подадените ежемесечни/ежедневни файлове за съответния месец е не по-малко от 50% от базисната/средномесечната стойност на дейността за 2021 г. За това информира в своя статия д-р Николай Шарков, председател на БЗС.

 

Българският зъболекарски съюз категорично е отстоял на исканията си относно новата методика за работа в неблагоприятни условия към Националния рамков договор за дентална помощ. Ето какво пише още д-р Шарков:

 

„Припомням хронологията на събитията:

 

На 26.05.2021 г. вечерта, Българският лекарски и Българският зъболекарски съюз, получихме по имейл за съгласуване „Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медикодиагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“. Предложената методика, която, подчертавам, не бе обсъждана предварително с Българския зъболекарски съюз и Българския лекарски съюз, отменяше 85% от заплащанията за неблагоприятните условия за работа (НУР), определени с анекс към НРД през 2020. Предлагаше се единствено 10% за НУР върху реално отчетените дейности. Предлагаше се Методиката да влезе в сила от 01 май 2021.

 

На 27 май 2021 г. се състоя среща между представители на ръководството на Българския зъболекарски съюз и Българския лекарски съюз, на която и двете страни изразиха възмущение, че е нарушен диалога между съсловията и НЗОК от страна на НЗОК и се „спуска“ Методика за съгласуване без предварително обсъждане с договорните партньори. Взе се решение за съвместни действия между съсловните организации и предложена нова съвместна методика, която да запази 85% работа при НУР.

 

Спешно се свика Комисията по рамковото договаряне на БЗС, която проведе заседание на 28.05.2021, на което задълбочено бе обсъдено изпълнението на бюджета за дентална помощ за 2021 за последните пет месеца и анализа, направен от д-р Димов, председател на Комисията, за прогнозното изпълнение на бюджета до края на годината.

 

Предприетите бяха съвместни спешни действия на БЗС и БЛС в защита интересите на ЛДМ, лекарите и пациентите ни и на 01.06.2021 предложихме наша съвместна методика, която запазва 85% за работа при НУР и отчетената дейност да не е по-малко от 50% от базисната/средномесечната стойност на дейността за 2021 г. Освен това от наша страна отхвърлихме датата 31.05.2021 за влизане на новата методика и настояхме тя да влезе от 01.06.2021. Това предложение бе направено на базата на прецизни изчисления от страна на БЗС и единодушно прието от Комисията по рамковото договаряне.

 

От този момент започна продължително чакане за решение на Надзорния съвет на НЗОК. Месец юни изтичаше, но нямаше никаква официална реакция. През това време не стояхме със скръстени ръце и проведохме редица разговори с д-р Александър Златанов - заместник-министър на здравеопазването и председател на Надзорния съвет. Оказа се, че проблема идва от Министерството на финансите. 

 

На 29.06.2021 в Министерството на финансите, в 17:30 ч., по покана на министъра на финансите, се състоя заседание, касаещо Методиката, на което присъстваха г-н Асен Василев, министър на Министерството на финансите, г-жа Виолета Лорер, заместник-министър на Министерството на финансите, д-р Александър Златанов - заместник-министър на Министерството здравеопазването и председател на Надзора на НЗОК, проф. Николай Габровски, зам.-председател на УС на БЛС и сътрудници на БЛС, и д-р Николай Шарков, председател на УС на БЗС. В предложената Методика от страна на НЗОК (получена на служебната ни поща същия ден в 17:35 ч.!!!) имаше две категорично неприемливи искания: Методиката да стартира от 01.06.2021, т.е. със задна дата; 50% бяха заложени само за м. юни, а от м. юли процентът се променяше на 60%!

 

Заседанието продължи четири часа. Тази продължителност трябва до ви говори, че преговорите не бяха никак леки. Аз аргументирано изложих исканията на Българския зъболекарски съюз, подкрепени от цифри и факти и то многократно по време на заседанието. Същото направи и БЛС. Постепенно съпротивата от страна на МФ относно пари и начало на действие на методиката отстъпи на справедливите ни настоявания.

 

Г-н Василев и д-р Златанов накрая бяха убедени в правотата на исканията на БЗС и ще цитирам окончателния текст в Методиката (която разписах днес, 01.07.2021 в 11:30), касаещ лекарите по дентална медицина, сключили договор с НЗОК: „За дейността на изпълнителите на медицинска и дентална помощ след 30 юни 2021 г., месечните суми по т. 3 се определят, когато стойността на отчетената дейност, включена в подадените ежемесечни/ежедневни файлове за съответния месец е не по-малко от 50% от базисната/средномесечната стойност на дейността за 2021 г.“ 

Коментари