Публикация

EMA започва предварителна оценка на Vidprevtyn ваксина срещу COVID-19

EMA започва предварителна оценка на Vidprevtyn ваксина срещу COVID-19

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба към ЕМА (CHMP) започна предварителна оценка на Vidprevtyn ваксина срещу COVID-19, разработена от Sanofi Pasteur.


Това информира Министерството на здравеопазването.


Решението на CHMP за започването на предварителната оценка се основава на предварителните резултати от лабораторни изследвания (неклинични данни) и проведени клинични изпитвания в ранен етап при възрастни. Предполага се, че ваксината предизвиква образуването на антитела, които са насочени срещу SARS-CoV-2 - вирусът, причиняващ COVID-19, и могат да спомогнат за предпазване от развитие на заболяването.


Европейската агенция по лекарствата ще извършва оценка на данните в момента, в който станат налични, за да реши дали ползите превишават рисковете.

 

Предварителната оценка ще продължи дотогава, докато се съберат достатъчно данни за подаване на официално заявление за разрешаване за употреба.


Агенцията ще оцени съответствието на Vidprevtyn по отношение на обичайните стандарти на ЕС за ефективност, безопасност

 

и качество. Въпреки че ЕМА не може да предвиди общата продължителност на процеса на оценка на заявлението, в случай че бъде подадено, поради извършване на тази предварителна оценка, ще бъде необходим по-кратък от обичайния период за оценка.
EMA ще направи допълнително съобщение, когато заявлението за разрешаване за употреба на ваксината бъде подадено.


Как се очаква да действа ваксината?


Vidprevtyn се очаква да действа, като подготвя организма сам да се предпази от инфекция със SARS-CoV-2. Тази ваксина е разработена на базата на протеини и съдържа получен в лабораторни условия „spike“ (шипчест) протеин, като този, намиращ се по повърхността на SARS-CoV-2. Тя също съдържа и друго вещество, наречено „адювант“, което спомага за засилване на имунния отговор към ваксината.


Когато на човек бъде приложена ваксината, имунната му система ще разпознае „spike“ (шипчестия) протеин като чужд и ще образува антитела срещу него. Ако в последствие ваксинираният човек бъде в контакт със SARS-CoV-2, имунната му система ще разпознае вирусния протеин и ще бъде подготвена да защитава организма от вируса, допълват от министерството.

Коментари