Публикация

Не повече от 950 лв. за избор на екип?

Максимум от 350 до 950 лв. да искат лекарите от пациентите за избор на екип в болница. Пределните суми са различни в зависимост от цените на клиничните пътеки.


Това предлага министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов.

В момента няма ясен регламент за избора на екип и всяка болница определя сама сумите, които могат да се искат от пациентите.
Справка на здравното министерство е показала, че на места сега те стигат и до 10 хил. лева.

Новите правила за формирането на таксата за избор на екип ще залегнат в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на пациентите. Те ще трябва да се спазват от всяка болница, независимо от нейната собственост, ако пациентите й са здравноосигурени и лечението им се покрива от НЗОК.

Занапред лечебните заведения ще имат право да формират две такси – избор на лекар и избор на екип. Пределните суми ще се определят по скала в зависимост от цените на клиничните пътеки*. Изборът на екип или на лекар ще става само по изричното настояване на пациента. За тази цел на видно място в болниците ще трябва да е публикуван списък с цените за избор на екип, на съответните клинични пътеки, както и на пределните цени, определени от наредбата, посочва МЗ.

Избор на екип няма да се допуска, когато лекарят или екипът е само един, както и след приключване на интервенцията. Избор на екип не може да се прави и за целия престой на пациента в болницата. За да се засили контролът, лечебните заведения ще трябва да създадат електронен дневник на заявленията за допълнителната услуга.
Данните ще постъпват и в районните центрове по здравеопазване на всеки три месеца.

_____

** Стойност на КП          избор на лекар                                  избор на екип
До 500 лв.                   50% от КП, не повече от 250 лв.   75% от КП, не повече от 350 лв.
От 501 до 1000 лв.     50% от КП, не повече от 300 лв.   75% от КП, не повече от 450 лв.
От 1001 до 2000 лв.   30% от КП, не повече от 400 лв.   60% от КП, не повече от 700 лв.
Над 2000 лв.               20% от КП, не повече от 700 лв.   40% от КП, не повече от 950 лв.

" }-->

Коментари