Публикация

Три проби с неизвестни мутации на COVID-19 наблюдават в НЦЗПБ

Три проби с неизвестни мутации на COVID-19 наблюдават в НЦЗПБ

Националният център по заразни и паразитни болести анализира чрез целогеномно секвениране 90 клинични проби със SARS-CoV-2. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. При 86 проби са установени

 

вирусни варианти с повишено значение

 

за общественото здраве, от тях: 32 (35.6%) са Алфа, 53 (58.9%) – Делта и 1 (1.1%)  –  Бета.

При 3 проби е установен вариант, който се наблюдава.

 

Клиничните проби са взети от пациенти с COVID-19 в периода 21 юни – 8 юли. Изпратени са от 29 лечебни заведения, от 17 области на страната.

 

В таблицата можете да видите разпространението на вариантите на SARS-CoV-2 в различни области на страната.

 

Коментари