Публикация

Здравният министър издаде две нови заповеди

Здравният министър издаде две нови заповеди

Във връзка с решението на Министерския съвет за удължаване на извънредната епидемична обстановка до 30 ноември, министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров издаде две заповеди за продължаване на действащите към момента противоепидемични мерки в страната.


Остават препоръките за редовно проветряване и дезинфекциране на работните помещения, недопускане на болни служители

 

(с повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други), спазване на физическа дистанция между хората от поне 1,5 м, а при невъзможност – носене на защитна маска за лице.


Работодателите трябва да осигурят лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).


Препоръчва се работният процес да се провежда по възможност в дистанционна форма


Маските остават задължителни в закрити обществени места, включително в транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др.


Маски трябва да се носят и на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 метра.


Със заповедите на министъра можете да се запознаете в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

zapoved_merki_31_08_2021-2.pdf
zapoved_ob6ti_merki_30_08_21_rd-01...

Коментари