Публикация

УС на БЛС се отчете

УС на БЛС се отчете

Управителният съвет на Българския лекарски съюз публикува отчетен доклад за свършеното от началото на своя мандат през юни 2018 г. досега.

От ръководството на БЛС отбелязват, че  още в първите месеци бяха решени редица проблеми в сектора:

 

  • Прекрати се практиката за прехвърляне средства от бюджета на НЗОК от параграф в параграф;
  • прогнозните бюджети на лечебните заведения станаха годишни, а не на тримесечие;
  • преговорният процес за нов НРД или Анекс към него стартираха с изработването на бюджетната макрорамка а НРД вече е в сила от 1-ви януари.
  • не се допусна неусвоените от бюджета средства за медицински дейности да бъдат загубени и върнати в централния бюджет на държавата, каквато беше практиката до тогава,
  • за първи път в средата на годината беше договорени увеличаване на заплащането в специалностите педиатрия, пулмология и инфекциозни болести. С до 30% се вдигнаха всички пулмологични и педиатрични пътеки, неонатологични клинични пътеки, пътеките за детска хирургия. Беше договорено и увеличение на КП „Раждане“ със 100 лв.

 

Какво още отчете УС на БЛС можете да видите тук.

 

Коментари