Публикация

Изследването с PET-скенера за онкоболните остава безплатно

Във варненската Университетска болница „Света Марина” се намира единствената по рода си в България РЕТ/СТ апаратура, която се използва най-вече за диагностициране на онкоболните от цялата страна.


Добрата медицинска практика изисква точна диагноза, за да може да се пристъпи към адекватно лечение. В този смисъл изследването с позитронно-емисионния томограф е изключително важно, с оглед на необходимостта от ранно и прецизно откриване на тумори и техните метастази, което ще осигури навременна и правилна терапия.

Едно изследване обаче струва 3000 лева. Поради цената и спирането на превежданите от страна на държавата средства безплатното обслужване на раково болните беше временно преустановено. Тези дни обаче стана ясно, че Министерството на здравеопазването ще продължи да плаща за провеждане на скъпите изследвания.

„По този повод искаме най-сърдечно да изкажем благодарност за съпричастното отношение към проблема ни и бързата реакция за неговото разрешаване на ректора на Медицинския университет във Варна проф. Анелия Клисарова, на д-р Красимир Петров, който е депутат от ГЕРБ, на членовете на Комисията по здравеопазване и най-вече лично на здравния министър д-р Стефан Константинов, приели за своя кауза нашето оцеляване”, посочва в обръщение до медиите председателят на Българската асоциация на онкоболните Яна Георгиева.
Коментари