Публикация

Специални грижи за новороденото 14 дни след изписване от родилния дом

Специални грижи за новороденото 14 дни след изписване от родилния дом

Безплатни консултации от медицински специалисти ще получават родителите на новородените в дома им в първите дни след изписването от родилния дом. Тези дейности са регламентирани в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, издадена от министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров. 

 

Консултациите ще се извършват от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти,

 

работещи в амбулаторията за първична медицинска помощ, в която е избраният общопрактикуващ лекар на детето. Допълнителните здравни дейности ще се извършват до 14 дни след изписване на новороденото от лечебното заведение. Специалистите могат да дават и съветите си  по телефона, освен че ще посещават лично адреса, на който е бебето.

 

Идеята на здравните власти е да няма ограничения в броя посещения, както и часовете. Те ще са колкото е необходимо, за да може младите родителите да почувстват сигурност.

 

Ето какво включват:

 

 • предоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на
  здравето на детето и утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения;
 • оценка от здравна гледна точка на средата, в която се отглежда детето и запознаване с рисковите фактори за заболявания и вредата от нездравословните навици в средата;
 • даване на необходимата информация (консултиране) на родителите за рационално
  хранене на кърмачето, ползите от изключителното кърмене през първите шест месеца и продължителността на естественото хранене съгласно приетите норми, а при кърмачета на смесено и кърмачета на изкуствено хранене – на препоръки за подходящите адаптирани млека;
 • даване на указания за правилния хигиенен режим за отглеждане и закаляване на
  детето;
 • консултиране по въпроси за подобряване на родителските практики за отглеждане
  и възпитание на детето;
 • при необходимост измерване, регистрация и оценяване на витални показатели,
  разпознаване на индикациите на застрашаващи живота състояния и предприемане на своевременни действия.

Прикачени файлове

naredba-izmdop-naredba9-2019.pdf

Коментари