Публикация

SGLT2 - инхибицията подпомага работата на миокарда /ВИДЕО/

SGLT2 - инхибицията подпомага работата на миокарда /ВИДЕО/

През лятото на 2021 г. се проведоха някои от най-значимите годишни международни Конгреси, като ежегодната среща на ADA (Американската диабетна асоциация) и Конгреса на ESC (Европейското кардиологично дружество). Представените, свързани с SGLT-2 инхибицията данни отново бяха сред най-любопитните и предизвикващи голям интерес, както сред ендокринолозите, така и сред кардиолозите, а все по-често и сред нефролози с оглед на натрупващите се все повече данни за комплексни – кардио-бъбречно-метаболитни ефекти на този лекарствен клас.

Интерес продължават да представляват доказаните и потенциалните множество механизми на кардиоренална протекция, демонстрирана с SGLT-2 инхибицията.

Един от важните въпроси, търсещ своите отговори е дали и как SGLT-2 инхибицията подпомага миокардната функция? Данни, публикувани през последните (включително настоящата) години, хвърлят известна светлина по отношение на налични хипотези, свързани с този въпрос.

Съвсем наскоро бе публикувано и актуализирано терапевтично ръководство на ESC за диагноза и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност (СН), в което SGLT-2 инхибицията  е посочена като част от новото стандартно лечение при симптоматична СН с намалена фракция на изтласкване. Интерес предизвикаха и представените, по време на Конгреса на ESC, първи налични данни за постигане на целите на проучване с SGLT-2 инхибитор при пациенти със СН със запазена фракция на изтласкване с/без захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) – EMPEROR-Preserved.

С някои от тези новини и с други - в подкрепа на хипотезата за плейотропни въздействия на SGLT-2 инхибиторите, които са отвъд добре познатия им ефект за подобряване на гликемичния контрол при ЗДТ2, можете да се запознаете във видеото „SGLT-2 инхибицията подпомага работата на миокарда“ с ендокринологът Проф. д-р Мария Орбецова.

Коментари