Публикация

МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна с мащабна кампания по повод Световния ден на инсулта

МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна с мащабна кампания по повод Световния ден на инсулта

За поредна година Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и УМБАЛ „Света Марина“ – Варна ще бъдат част от инициативата за провеждане на мащабна информационна кампания, свързана със Световния ден за борба с инсулта, който ежегодно се отбелязва на 29 октомври.


Тази година кампанията е под надслов „Всяка минута е безценна“

 

и се фокусира върху разпознаване на симптомите на инсулта и навременното оказване на адекватна медицинска помощ.


Работен екип от невролози и специалисти по обществено здраве ще информират обществеността за симптомите на инсулта, възможностите за лечението му в острия стадий, както и неговата първична и вторична превенция.


Провеждането на кампанията се превърна в традиция за МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, като дейностите, свързани с диагностика, лечение и промотиране на актуализираните принципи за профилактика на инсулта, се провеждат през цялата година. Регулярно се организират информационни кампании, насочени към обществеността, както и научни събития – Лятно училище по инсулт и Национална конференция по инсулт, чрез което се постига повишаване на качеството на лечение на пациентите с инсулт.


На територията на Университетската болница „Св. Марина“ – Варна функционира най-големият високотехнологичен мозъчносъдов център за Североизточна България, където се провеждат всички диференцирани методи на лечение на острите мозъчни инсулти – интравенозна тромболиза и ендоваскуларно лечение. Болницата разполага с Интензивно отделение за лечение на неврологичните болести (ОИЛНБ) и Специализирано отделение за лечение на остри мозъчни инсулти (ОЛОМИ) за настаняване на пациентите с инсулт.


В тези структури обучени мултидисциплинарни екипи своевременно преценяват възможностите за провеждане на диференцирано лечение при исхемичен мозъчен инсулт. Това е възможно поради легловата обезпеченост на болницата, наличието на функциониращи 24 часа в денонощието клинична лаборатория и последно поколение компютърен томограф (КТ), позволяващ високотехнологична образна диагностика.


През 2021 година, благодарение на сътрудничеството между МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, бе преведено на български език

 

приложението „Рискометър за инсулт“

 

(StrokeRiskometer), което е одобрено от Световната здравна организация.


Приложението е валидиран, награждаван, свободно достъпен, лесен за използване инструмент за оценка на индивидуалния риск за инсулт. Рискът се изчислява въз основа на индивидуална информация за възраст, пол, етнос, начин на живот и други фактори, които директно повлияват здравето и вероятността за инсулт. Инструментът е създаден, за да помага на хората и здравните професионалисти да намалят риска за инсулти.


Приложението е достъпно безплатно за двете операционни системи за iPhone и Android:

През 2021 година се провежда и анкетно проучване, за информираността за симптомите на инсулт и терапевтичните възможности. Анкетата е насочена към цялата общественост и е достъпна онлайн на следния линк: https://forms.gle/tuXyp6V22uJ412bY9


С оглед подобряване на общата информираност за мозъчния инсулт Ви предоставяме и следните материали:

  • Информационна брошура:

https://drive.google.com/file/d/1fzs3_uVgekS6nm7LzmNuNO8Lh_7RZof_/view?usp=sharing

  • Брошура „БЪРЗО" за бързо разпознаване симптомите на инсулт:

https://drive.google.com/file/d/1jhtfkmquBRJlEGP2XqZQAEViwKYNOopv/view?usp=sharing

Коментари