Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт бр. 4, 2021 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт бр. 4, 2021 г.

Дискусионен клуб

Демонополизация на НЗОК – нереалистичен лозунг при неизменното статукво. Трудната дилема: демонополизация или премахване на НЗОК? Проф. д-р Веселин Борисов, дмн

 

Собствени проучвания и анализи

1.  Стратегия за повишаване на ваксинационното покритие за COVID-19 в Р. България. Й. Йосифов

2.  Стратегическо планиране на комуникацията по актуален обществено значим проблем. Д. Сиджимова

3.  Прозрачност при данните от клиничните изпитвания в ЕС. Д. Димитров, Д. Милков, Н. Куртелова

4.  Гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарствени продукти в България. Т. Бенишева-Димитрова, Д. Сиджимова, Д. Чернева, В. Петкова, Б. Полякова, В. Тодорова

 

Научни обзори, съобщения, реферати

1.    Епидемиология на сърдечната амилоидоза. М. Господинова, Н. Джафер

2.    Здравно-социален аспект на травмите на окото и придатъците му. Цв. Димитров

3.    Специфика на затлъстяването при бременност и раждане. Л. Колева

 

Новини и събития

1.    Нови книги

2.    Клипинг

3.    Предстоящи през 2022 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика

4.    Световeн ден на биоетиката на тема: „Информирано съгласие“

5.    Тържествено отличие на МУ-София за научна разработка за 2018-2019 г.

6.    Иновации и добри практики в здравния сектор

 

В близък план

Доц. д-р Александър Оскар, дм

Коментари