Публикация

УМБАЛ „Св. Георги” в Пловдив - с устойчиви финанси

За деветте месеца на 2010 г. УМБАЛ запазва 8-процентовия си пазарен дял на оказване на болнична помощ в страната.


Стабилно финансово състояние отчете към 30 септември Университетската болница „Свети Георги” в Пловдив, съобщи изпълнителният директор доц. Карен Джамбазов.
От икономическия отдел потвърдиха, че за последните три месеца лечебното заведение е реализирало приблизително 1 млн. лв. положителен финансов резултат, без това да окаже негативно влияние на качеството на предлаганите медицински услуги.

Реализирането на печалбата е вследствие на намаляване на някои разходни пера. Извършени са съкращения в административния сектор и стопанските звена и по този начин са постигнати значителни икономии от фонд „Работна заплата”. Редуцирани са и разходите за медикаменти, като успешно се прилагат генерични форми на лечение.

Част от антикризисните мерки е и прецизирането на заявките за медицинските консумативи – количествата се съобразяват с броя на преминаващите пациенти и месечната потребност на клиниките. Прекратени са неизгодни договори, а от 22 юни до момента  ръководството е изплатило регулярно дължимите суми към доставчици, с което се гарантира ритмичното снабдяване с медикаменти и консумативи.

Лечебната дейност в болницата се извършва в 36 клиники, в които има общо 1345 легла и 17 диализни апарата. От началото на годината до края на септември са хоспитализирани 56 538 души и са извършени прегледи на 53 018 амбулаторни пациенти, сочат данните от доклада на болницата за деветмесечието на годината.

За деветте месеца на 2010 г. УМБАЛ запазва 8-процентовия си пазарен дял на оказване на болнична помощ в страната.

Към момента Националната здравноосигурителна каса е изплатила на 100% дължимите суми за отчетена и извършена дейност за периодите януари – май и август – септември 2010 г. За юни и юли НЗОК е платила на 80% дейността на лечебното заведение. Дължимите 20% се очаква да се получат в началото на януари. От октомври касата изплаща текущите си задължения към лечебното заведение.

За октомври Университетската болница в Пловдив очаква да отчете към НЗОК работа по клинични пътеки до определения лимит, което е постигнато с регулиране на плановия прием.

Вследствие на постигнатите финансови резултати и възстановената ритмичност в плащанията от касата и здравното министерство болницата към момента разполага с необходимия паричен ресурс за изплащане на 100% от заплатите на персонала.

Коментари