Публикация

На вниманието на родителите, чиито деца са под карантина

На вниманието на родителите, чиито деца са под карантина

Родителите на деца, върнати от детско заведение (детска градина или ясла), включително и заради карантина, имат право на болничен лист. Това е посочено в Кодекса за социално осигуряване, информира Министерството на здравеопазването.

Родителите на ученици до 14 години, които не посещават училище поради въведените противоепидемични ограничения

имат право на месечна целева помощ, в случай, че са принудени да излязат в неплатен отпуск, тъй като не могат да работят дистанционно, нямат възможност да ползват платен отпуск и не са в болнични.

За семейства с едно дете размерът на помощта е равен на минималната работна заплата – 650 лв.

За семейства с две и повече деца помощта е 150% от размера на месечната минимална работна заплата или 975 лв. Помощта се отпуска на семейства, в които средният доход на човек е по-нисък или равен на 150% от минималната заплата или 975 лв. Това означава, че за да има право на такава подкрепа от държавата, семейство с едно дете трябва да има общ доход до 2925 лв., а с две деца – до 3900 лв.

Коментари