Публикация

Статистика за хранителните разстройства в България

Статистика за хранителните разстройства в България

Според "Първа българска организация за хранителни нарушения - Уникал", хранителните разстройства са заболяванията, които заемат второ място по разпространение след депресията в тийнейджърска възраст. Те са нарушенията с най-висока смъртност сред психиатричните болести – около 20%. А 95% от страдащите от хранителни разстройства са на възраст между 12 и 25 години.

 

Според данни на Националния статистически институт, жените в България, попадащи в рискова възраст са: 1 340 000. В процентно съотношение - над 40% от момичетата и младежите са с хранителни смущения. Постоянна е тенденцията за увеличаване на поднорменото тегло при младите жени. През 1997 г. с поднормено тегло са 15% от жените до 30 г., през 1998г. – 16%, през 2004 г. – 17.3%, сочат официални данни.

 

Данни от национално проучване, проведено в периода на 2010 г. - 2011 г., показват, че 20% от момичетата, 8% от момчетата на възраст между 10-19 г. са в риск от развитие на някакъв вид хранително разстройство.

 

По две момичета, заболели от Анорексия нервоза и Булимия нервоза, пристигат всеки ден в кабинетите на специалистите. Във всяко училище има поне по общо десет момичета само с анорексия, а от останалите видове хранителни разстройства - засегнатите са около пет пъти повече.

 

Все по-често и мъжете са сред засегнатите от хранителни разстройства. Отдавна е разбит митът, че тези разстройства засягат само представителите на женския пол - разясниха неотдавна специалистите по хранене и диетика доц. Стефка Петрова, проф. Донка Байков и доц. Даниела Попова.

 

По данни от личните лекари в България, диагностицирането на болни от Анорексия нервоза на възраст под 12 години, се е увеличило с 12% през последните години.

 

Броят на момичетата около и малко над тийнейджърска възраст, приети в болнично заведение, в тежка форма на Анорексия нервоза, се е увеличил с 80% за последните 10 години - сочат резултатите от проучване на Националния статистически институт.

 

По официални данни болните у нас са 250 000, но статистиката е неточна, поради спецификата на хранителните разстройства. Много често болните крият проблемите си. Хранителните разстройства са трудни за установяване, затова броят на хората, страдащи от тях, е по-вероятно да е по-висок (500 000), като това са предимно млади жени между 15 и 40 годишна възраст, смятат лекарите.

 

Най-малко по две жени на ден минават през специализираните кабинети по диетология. Само за година жените с хранителни проблеми са се увеличили с 23%, сочи статистика.

 

През последните години в България, се е увеличил с четири пъти повече броят на заболелите от Анорексия нервоза. Сега те надвишават 500 000, а всяка четвърта, страдаща от болестта завършва с летален край. Следва да се отбележи, че жертвите на коварното заболяване са най-вече млади момичета и жени, но напоследък подобна картина се наблюдава и при надхвърлилите 40-годишна възраст. Всички те са се опитали да отслабнат чрез гладуване, което наричат лечебно. Но то не е такова, защото не е осъществено под наблюдението на лекар.

 

Едно на всеки 200 момичета е болно от Анорексия нервоза или Булимия нервоза. Държавата не осигурява безплатно лечение и грижи за тези пациенти. В допълнение, следва да се посочи, че около 5% от мъжете също страдат от Анорексия нервоза.

 

Смъртността при хранителните разстройства е 20% по-висока дори от тази при зависимостите. Лечението през първите десет критични дни струва по 500-600 лв. на ден и може да се прилага само в университетските болници.

 

Липсват достатъчно специалисти в страната, които са запознати с особеностите на хранителните разстройства и тяхното лечение. След изписването от болнично заведение, пациентите най-често се насочват към психиатрични отделения или болници, където се лекуват около 15 дни. За пълното им оздравяване обаче са необходими месеци специализирано лечение, което е изцяло за сметка на техните близки.

 

Хората, боледуващи от Анорексия нервоза и Булимия нервоза се лутат с години, докато намерят обучен лекар, който да ги спаси. Някои от тези болни не доживяват това.

 

Източник: "Първа българска организация за хранителни нарушения - Уникал"

 

Снимка: unsplash

Коментари