Публикация

Комплексна диагностика на рак на гърдата вече се извършва в Медицински комплекс "Д-р Щерев"

Комплексна диагностика на рак на гърдата вече се извършва в Медицински комплекс "Д-р Щерев"

Всяка година в България около 4000 жени чуват диагнозата "рак на гърдата". За да е лечението им ефективно и да им се даде шанс за връщане към пълноценния живот, то трябва да се базира на туморната биология. Не е достатъчно злокачественото образувание да се види, нито – да се вземат единични клетки за изследването му. Пълна и комплексна диагноза на реалното състояние на всяка пациентка може да бъде поставено единствено чрез комбиниране на резултатите от:

 

  • образни изследвания
  • хистологичен анализ
  • биопсия на тъкан с четири маркера: експресия на рецептори за естроген, рецептори за прогестерон, рецептори за епидермален растежен фактор 2 (HER2) и Ki67 (пролиферативен маркер).

 

Всички тези изследвания вече се извършват в Медицински комплекс "Д-р Щерев" от екип от квалифицирани специалисти в модерна база. Секторът по образна диагностика предлага както мамографско, така и ехомамграфско изследване с еластография. Биопсията на тъкан се извършва от хирурга д-р Мариела Василева.

"Не е достатъчно да се вземат клетки за биопсия, защото те не позволяват да се анализират тези четири маркера. За това е нужна тъкан", обяснява д-р Василева и допълва, че само така един пациент може да бъде правилно стадиран и лекуван според съответния стадий

 

Д-р Мариела Василева завършва медицина през 2011 г. Като част от дисертацията си участва в създаването на първата биобанка за туморни тъкани от карцином на гърдата в Медицински университет–София и през 2016 г. защитава успешно дисертационен труд на тема „Прогностични и предиктивни фактори при карцином на гърдата“. През 2018 г. е стипендиант на ESSO (European Society of Surgical Oncology) в Отделение по хирургия на гърда на Холандския раков институт в Амстердам. През 2019 година печели едногодишна стипендия за изследователска работа на Европейската асоциация по медицинска онкология (ESMO) в Инсбрук, Австрия. През 2021 г. придобива специалност по обща хирургия. От началото на 2022 г. е част от екипа на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ и Научно-изследователски институт на Медицински университет–Плевен.

Коментари