Публикация

С 20% да бъде увеличено заплащането на медицинските дейности, искат в Пловдив

С 20% да бъде увеличено заплащането на медицинските дейности, искат в Пловдив

Поне с 20 % да бъде увеличено заплащането на медицинските дейности – около това искане  се обединиха представители на общинските лечебни заведения –  многопрофилни болници, медицински центрове  и ДКЦ-та, Българският лекарски съюз и представители на постоянната комисия по здравеопазване на Общински съвет град Пловдив. Те проведоха среща, организирана от  директора на дирекция „Здравеопазване“ към Община Пловдив на д-р Калин Калинов, на която разискваха  проблемите, свързани с увеличената цена на електроенергията и природния  газ.

 

То ще бъде изпратено до Министерството на здравеопазването, НЗОК и БЛС

 

Трябва да се обединим около единно становище, за да можем да очакваме реална  помощ от Министерски съвет и системно решение на задълбочаващия се дисбаланс между приходите  на лечебните заведения и разходваните средства за издръжката им,

 

заяви при откриването на срещата доктор Калинов. 

 

Разискван беше фактът, че лечебните заведения, макар и регистрирани като търговски дружества, по търговския закон са силно ограничени откъм други дейности, освен лечебно-диагностичните и отдаването с ограничен предмет на дейност на помещения под наем.

 

Тъй като основният източник за финансиране са медицинските дейности по определени стандарти и в рамките на заложените от НЗОК лимити, единственият начин за системно решение на проблемите, произхождащи от високите цени на енергоносителите, е увеличаване стойността на клиничните пътеки, прегледите при специалисти и медико-диагностичните дейности. Присъстващите на работната среща се обединиха около предложението на Националното ръководство на БЛС, който е и договорен партньор, това увеличение да е не по-малко от 20 процента.

Необходими са програми по енергийна ефективност в лечебните заведения

Паралелно с това управителите бяха единодушни по отношение бързите и адекватни действия в близко бъдеще в посока осъществяването на програми по енергийна ефективност, пряко свързани с управляваните от тях лечебни заведения. Затова ще разчитат на съпричастност и методическа помощ от страна на Община Пловдив и на реализирането на съвместни проекти по европейски програми.

Следващата среща да бъде в края на февруари

По отношение на евентуални компенсации и дотации от страна на държавната администрация събралите се решиха следващата среща да бъде в края на месец февруари, на която да обсъдят и допълнят, ако е необходимо, със свои коментари и предложения направеното от държавата до момента.

 

„Разбрахме, че Министерството на здравеопазването, както и Министерството на финансите, подготвят компенсаторни механизми за подпомагане на лечебните заведения, независимо от статута им. Но ако липсват такива до следващата ни среща, ще изпратим нашите предложения и искания до правителството“, обобщи настроенията след срещата доктор Калинов.

Коментари