Публикация

Цветомир Цеков: Национална система 112 ще продължи да надгражда с нови услуги за гражданите

Цветомир Цеков: Национална система 112 ще продължи да надгражда с нови услуги за гражданите

С въвеждането на услугата Единен европейски номер 112 се въведоха и новите технологии в националните системи за спешна помощ в Европа, които позволиха да се повиши качеството на обслужване на спешните повиквания и да се оптимизират ресурсите. Но най-вече да са в помощ на службите за спешно реагиране – за България това са полиция, пожарна безопасност и защита на населението, спешна медицинска помощ, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Планинска спасителна служба към БЧК.

 

„България въведе услугата 112 през 2008 г., а имайки предвид опита на другите европейски държави, преди 12 години имахме възможността да изградим една от най-модерните за онова време системи, изпълнявайки всички европейски изисквания и внедрявайки новите функционалности като единен номер за спешни повиквания. Въведоха се много нови моменти, които работят и до сега успешно, като обслужване на няколко европейски езика, локализация на местоположението на повикващия на база клетка на мобилен оператор, автоматично пренасочване на повикване към оператор говорещ съответния език, вътрешен роуминг работи успешно и още много функционалности, характерни за цяла Eвропа“ – каза в интервю за Радио Благоевград – БНР Цветомир Цеков, директор Дирекция „Национална система 112“.

 

Той посочи, че в първите години след въвеждането на тел 112 в страната ни  са се получавали 6 милиона обаждания годишно, а в последните години около 4.5 милиона. Намалението на обажданията към спешния телефон се дължи преди всичко на това, че са намалели нерегламентираните повиквания – от 80% 2009-та година, на около 50% през 2019-та. „Това от една страна показва повишената култура на гражданите при ползването на единния европейски номер за спешни повиквания, а от друга страна това е резултат и на общите действия с полицията за търсене отговорност на хора, които използват тел. 112 не по предназначение“ – коментира Цеков.

 

Най-голям е делът на повикванията към областните дирекции на МВР – около 45%, спешна помощ – близо 43%, през 2019 година с 25% са увеличени повикванията към противопожарната служба.

 

Директорът на Дирекция „Национална система 112“ Цветомир Цеков коментира и темата за надграждане на системата, нови функционалности, които са в услуга на гражданите. Една от тях е услугата еCall, която действа от 2018–та година и осигурява автоматично повикване до теле 112 при ПТП с автомобили с вградено бордово устройство. Устройството изпраща автоматично пакет от данни, включително географските координати на произшествието, а освен това осъществява аудио връзка със системата 112. Другата услуга – достъп  на гражданите със слухови и говорни увреждания до системата 112. Това се осъществява чрез уеб базирано приложение за мобилни устройства (смартфони и таблети) и персонални компютри, както и специализирано мобилно приложение, което се поддържа от всички налични операционни системи. Услугата е разработена съвместно със Съюза на глухите, с мобилните оператори и с екипите за спешна помощ. 

 

В ход е процедура за избор на изпълнител на проект „Разширена мобилна локализация“. Провеждат се преговори с „Google“ и „Apple“, при избиране на тел. 112 информацията, с която те разполагат за местоположението на повикващия абонат, като ще бъде изобразено и мястото на повикващия.

 

Цветомир Цеков посочи, че междуведомствена група, включваща специалисти от МВР, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, БЧК, ИА „Морска администрация“ и Столична община са направили един изключително иновативен проект „Концепция за развитие на Национална система 112“. Най-важното от този проект е, че  системата ще бъде изградена на базата на единна комуникационно-информационна платформа с над 4 000 потребители.

Коментари