Публикация

Спешни промени в 3 закона гарантират лечението на украински граждани тук

Спешни промени в 3 закона гарантират лечението на украински граждани тук

В спешен порядък Министерството на здравеопазването обсъди изменения в Закона за убежището и бежанците, в Закона за здравето и в Закона за здравното осигуряване, за да могат всички украински граждани със статут на временна закрила, лицата с двойно гражданство и българските граждани, които пристигат от Украйна, да получават медицинска помощ в обема и качеството, гарантирани на българските граждани.

 

Това стана на среща между здравният министър проф. Асена Сербезова, председателя на Надзорния съвет на НЗОК и началник на кабинета на здравния министър доц. Васил Пандов и председателя на Комисията по здравеопазването към Народното събрание доц. Антон Тонев, съобщиха от МЗ.

МЗ  е създало организация за оказване на медицинска помощ при спешни състояния на бежанци

Към настоящия момент Министерството на здравеопазването е създало организация за оказване на медицинска помощ при спешни състояния на пристигащите от Украйна. Дейността се извършва в центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделния на лечебните заведения, финансирани от държавния бюджет.

Необходима е точна информация за състоянието на пристигащите от Украйна със здарвословни проблеми

За да можем да бъдем максимално полезни и ефективни, от съществено значение е държавите членки да получават ясна и структурирана информация за възрастта, вида на заболяванията или нараняванията, вида на необходимата медицинска помощ – специализирана или високоспециализирана, заяви проф. Сербезова пред Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) по време на на извънредната неформална видеоконференция.

 

Това ще даде възможност за навременна и точна оценка от компетентните здравни органи относно възможността да приемат пациенти и да отговарят адекватно на техните нужди,

каза тя. 

Подкрепата на ЕС е от изключителна важност

Според министъра оценката за разпределението на пациентите е сложна и се основава на редица фактори като местоположение, специфика на лечебните заведения, наличен кадрови ресурс и т.н. В този смисъл прецизна оценка най-ефективно биха могли да извършват отделните държави членки.

 

Излизаме от COVID криза, която изчерпа нашите здравни системи и здравни бюджети. В настоящия момент подкрепата на ЕС, в т.ч. и финансова, е от изключителна важност за държавите членки,

посочи още министър Сербезова.

 

В позицията на България акцент беше поставен и върху необходимостта от мерки по отношение на ваксинопрофилактиката на заболявания като морбили, туберкулоза, хепатит В и др.

Коментари