Публикация

Зъболекарите искат договорното начало да се върне в касата

Зъболекарите подкрепят проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса за дентални дейности да е 94 млн. лв. през 2011 г. Това ще е увеличение с 3,3 % спрямо тази година.


Параметрите на Националния рамков договор догодина в частта за дентални услуги бяха обсъдени по време на извънреден конгрес на Българския зъболекарски съюз, съобщи съсловната организация.

Денталният пакет, който финансира НЗОК, остава същият както досега. Децата до18-годишна възраст не заплащат потребителска такса. Те имат право безплатно на обстоен преглед със снемане на зъбен статус и четири лечебни дейности, като до две от тях са пулпит или периодонтит на постоянен зъб.
Здравноосигурените над 18-години могат да получат безплатно по линия на задължителното здравно осигуряване също преглед със снемане на зъбен статус и две лечебни дейности.
Бременните запазват правото си на допълнителен дентален преглед.

Здравната каса заплаща изцяло денталните дейности на хората, настанени в домове за медико-социални услуги, на децата от специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, включително и след навършване на 18-годишна възраст.

НЗОК заплаща изцяло денталните дейности по договорените пакети и за здравноосигурени лица до 18-годишна възраст с психични заболявания. Лечебният процес при тях се осъществява под обща анестезия и няма ограничения за обема дейност.

За дентални дейности, включени в основния пакет на Националната здравноосигурителна каса, се допуска заплащане или доплащане от задължително здравноосигурените лица. То ще става по реда на чл. 55 „в”, в който се уточняват обемите, цените и методиките за остойностяване и заплащане на медицинската помощ. Те се приемат всяка година от Министерския съвет по предложение на финансовия министър.

Досега цените на денталните услуги в основния пакет се договаряха между здравната каса и Българския зъболекарски съюз по време на преговорите за Национален рамков договор.

На конгреса зъболекарите са поискали отново договорното начало да се върне в касата, а не финансовата рамка по НРД да бъде уточнявана от Консултативен съвет, който работи към финансовия министър .

Гласувани са промени в Устава на зъболекарския съюз, съответни на Закона за здравното осигуряване и НРД – 2011 г., както и резолюция във връзка с промените в Закона за здравното осигуряване, засягащи възстановяване на арбитража на БЗС и НЗОК.

Приети са допълнения в „Правилника за дейността и изразходване на средствата на Фонда за финансово подпомагане на редовни членове на Българския зъболекарски съюз със здравословни проблеми”. Досега фондът е помогнал на 26 зъболекари.

Конгресът гласува наградата „Почетен член на Български зъболекарски съюз” на д-р Живко Михайлов (бивш председател на съсловната организация) посмъртно, допълва БЗС.

Коментари