Публикация

Министър Асена Сербезова определи ресорите на заместниците си

Министър Асена Сербезова определи ресорите на заместниците си

Mинистърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова подписа днес нова заповед, с която възлага на тримата заместник-министри конкретни функции по координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването.

Заместник-министър д-р Петър Грибнев ще отговаря за дирекциите „Защита на правата на пациентите“, „Лечебни дейности“

и „Търговски дружества и собственост“, както и за дейността на отдел „Обществени поръчки“ в дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“. Д-р Грибнев ще осъществява и контрола върху Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, Националния център по трансфузионна хематология, Националната експертна лекарска комисия, районните центрове по трансфузионна хематология и центровете за спешна медицинска помощ.

Зам.-министър доц. д-р Любомир Бакаливанов ще контролира дейността на дирекциите „Европейска координация и международно сътрудничество“

„Лекарствена политика“ и „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“. В неговия ресор е и контролът върху домовете за медико-социални грижи за деца, държавните психиатрични болници; центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, регионалните здравни инспекции, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по обществено здраве и анализи, Националния център по радиобиология и радиационна защита, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, както и върху Центъра за асистирана репродукция.

Заместник-министър Невена Цанкова поема дирекциите „Бюджет и финанси“, „Електронно здравеопазване“

и „Международни проекти и програми“.

 

Коментари

Тук сигурно ще трябва да поставя и въпроса: 
Хулиганските прояви на Лекарите от ТЕЛК и НЕЛК, от позицията на власт имащите, част от медицинската практика ли са?   Или са задължително условие!?
Моля, Министър Сербезова да отговори на този въпрос!
 И ако не би трябвало да има такива!

Кой отговаря за да се вземат мерки такова нещо да не се повтаря?
По същество за такъв тип нарушения има Прокуратура!

Аз 28 години се нагледах на такива подходи!

Но нека Г-жа Сербезова  да изложи концепцията на Това Министерство!  Както и различни други обяснения!
Имам в предвид Експертно Решение №1837 от 113 / 01.07.2021г на ТЕЛК Пловдив Първи състав! 
Едно ЕР на ТЕЛК в което, уж има Увреждане, пък няма последствия!
Има увреждане с пожизнен срок! А някакъв си мухлав  лекар решава, че може да поставя условия на индивида с увреждания да си прави операция която въобще не му е нужна, като му поставя и срок!  Съжалявам! Но Медицинската общност от гилдията на Офталмолозите и Министъра да вземе мерки по отношение на тези прояви на Д. Павлова от ТЕЛК Пловдив!

Ако един индивид не познава Офталмологията! Какво търси там?

Просто не може един лекар да проявява насилие върху пациент принуждавайки го да уврежда още повече зрението си!  Защото Операцията на КАТАРАКТА е точно Това!

Какво ти разбира Петър Грибнев от Медицински надзор и въобще от правата на пациента! Да вземе да прочете

т. 1 и т. 4 от ал. 2 от чл. 81 от Закона за Здравето, които гласят: „своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ“ и „зачитане правата на пациента“! 
И да се консултира с пациентите!  Вместо да се допитва до Псевдо Офталмолозите от Експертния съвет по медицинска специалност "Очни Заболявания"! Които очевидно трябва да седнат да си изучат занаята! Довеждайки Офталмологията до нейната реална същност!
Не да ти говорят врели не кипели! 
Особено тези от страна на Великия Офталмолог от НЕЛК Васил Русев!  Който дори не е чувал за Оптичната система на едно око! Какво представлява тя! Посредством кои методи може да се визуализира за да се обследва! И нищо не е чувал за Травматични и Пост Травматични състояния!
За ТЕЛК и НЕЛК такова нещо НЯМА!
Е! Сега всеки може да си представи как Министерство на здравеопазването се съобразява и спазва закона който собственоръчно е изготвило!
Сега просто отново, ще цитирам тези
т. 1 и т. 4 от ал. 2 от чл. 81 от този Закон, които гласят: „своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ“ и „зачитане правата на пациента“!  За да си помисли всеки по този въпрос1
28 ГОДИНИ СЪРБАМ ПОПАРАТА НА ТЕЗИ ИЗВРАТЕНИ ИНДИВИДИ!
Които вместо да оценят моите увреждания ме изкарват здрав!