Публикация

„Софиямед“ включва почасова грижа за болен в Домашния VIP стационар

„Софиямед“ включва почасова грижа за болен в Домашния VIP стационар

С почасова грижа за болен, УМБАЛ „Софиямед“ обогатява гамата от услуги, предлагани от Домашния VIP стационар, който предоставя комплексни квалифицирани медицински грижи за пациенти с продължаваща терапия след операция или друго лечение, в домашни условия.

Почасовата грижа за болен се осъществява от медицинска сестра

и включва помощ при хранене, тоалет, даване на лекарства, измерване на пулс, температура и кръвно налягане, подпомагане при придвижване. Не на последно място е важна и комуникацията, която медицинското лице осъществява с болния.

Цената за услугата почасова грижа за болен е 20 лв. за час

Ако на пациента е нужно да се правят други манипулации, като например поставяне на инжекция, обработка на рана, смяна на превръзка, поставяне на катетър и други, предвидени в Домашния VIP стационар, те се заплащат допълнително.


Освен Домашния VIP стационар, университетският медицински комплекс предоставя VIP мобилни услуги за транспортиране на болен с линейка в рамките на София и извън столицата, придружаване на болен с линейка от медицинско лице, както и подпомагане на болен при придвижване.

Коментари