Публикация

Фелдшерите готвят протест

Сдружението на медицинските фелдшери (бакалаври по медицина) в България организира протестен митинг на 8 декември в София.


Повод за недоволството е приетият от парламента „Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето”. Според фелдшерите с промените се ограничават правата им на работа, в резултат на което пациентите ще бъдат лишени от качествена медицинска помощ.

Сдружението настояваше фелдшерите да бъдат обучавани и да практикуват в направление „Медицина”, както и да се осигури приемственост между старото и новото поколение в професията, за да се създаде възможност за пълен достъп на населението до качествено медицинско обслужване и лечение. Парламентът обаче реши лекарският асистент да бъде в професионално направление „Здравни грижи”.

„Налагат ни да продължим работата си извън законовите рамки, т.е. дейността ни ще продължи да бъде криминализирана и не само ние, но и обществото ни ще бъде ощетено”, отбелязва сдружението.

Протестът, чието начало ще бъде дадено в 10:00 часа в градинката зад Народното събрание, ще премине под наслов „Фелдшерите в България – единни в защита на професията си и професионалното си достойнство. Ние сме за равнопоставеност на професионалната ни организация, за компетентно и качествено здравеопазване в България“.

" }-->

Коментари