Публикация

ЦЗПЗ: Правителството конфискува здравните вноски

Коментар на Центъра за защита правата в здравеопазването*.


Вчера парламентът прие Закона за държавния бюджет на Република България. Според внесеното на второ четене и прието само на едно гласуване предложение, „наличните в края на 2010 г. средства по банкови, бюджетни и депозитни сметки на НЗОК се превеждат служебно по сметка на централния бюджет”.

Общата сума пари, събрани от здравни вноски на гражданите, които правителството ще конфискува в края на декември, е както следва:

- 865 000 000 лева преходен остатък към 01.01.2010 г.;
- 533 000 000 лева излишък за 2010 г., съгласно актуализирния бюджет;
- 127 000 000 лева резерв по актуализиран бюджет на НЗОК за 2010 г.;
- 65 000 000 лева за юни и юли 2010 г., предвидени в бюджета за 2011 г.;
- 80 000 000 лева за болнична помощ за декември 2010 г.;
- 30 000 000 лева за извънболнична помощ за декември 2010 г.;
- 16 000 000 лева за лекарства за декември 2010 г.

Общо дотук 1 716 000 000 лева. Към тази сума следва да се прибавят и 340 000 000 лева, които съгласно Закона за бюджет на НЗОК за 2011 г. ще се трансферират към бюджета на Министерството на здравеопазването.

Ако здравната каса не разплати дейностите на изпълнителите на медицинска помощ за ноември, трябва да се прибавят още 126 000 000 лева. Или всичко 2 182 000 000 лева, която сума е равна на един годишен бюджет на касата.

Решението на Народното събрание всъщност представлява едностранно разваляне на  обществения договор за здравното осигуряване, заложен още с Конституцията на Република България. Досега на всеки гражданин бе удържана месечна сума като процент от неговия доход, срещу която правителството се задължаваше да осигури свободен достъп до качествена медицинска помощ.

Всеки от нас е отчислявал здравни вноски с ясното съзнание, че това са пари за медицинска помощ. Когато гражданите избраха сегашното правителство, те не знаеха, че една огромна част от парите, които в продължение на десет години са събирани, ще бъдат конфискувани и похарчени за други цели, а не за здравно осигуряване.

Последиците от това решение на Народното събрание няма да са само финансови. Конфискацията на парите за здравни вноски разрушава доверието между управляващи и управлявани и освобождава последните от ангажимента да продължават да подкрепят политиката на правителството.    

*Мнението е публикувано на сайта на организацията на адрес: http://www.czpz.org/.

" }-->

Коментари