Публикация

Натовареният трафик може да предизвика ранно раждане

Японски учени твърдят, че натовареният трафик може да предизвика преждевременно раждане.


Изследването показва, че бъдещите майки, които живеят в близост (200 метра) до натоварени пътни артерии, са с 50 на сто по-висок риск от по-ранно раждане - преди 37-та седмица.

Повишеният риск от преждевременно раждане е дори по-висок - с 60 на сто преди 32-та седмица, и с 80 на сто - преди 28-та седмица.

Учените смятат, че замърсяването на въздуха оказва негативно влияние върху бременността.

Жените, живеещи в близост до натоварени пътища, също са около два пъти по-застрашени от високо кръвно налягане и ранно пукване на мембраната около плода.

Коментари