Публикация

Нов механизъм за плащане на болниците от 2012 г.

През 2012 г. НЗОК трябва да замени сега действащия механизъм за заплащане на болниците – така наречените клинични пътеки, с нов – този на диагностични-свързаните групи (ДСГ), съобщи МЗ.


Това се предвижда в доклад на министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов за насоките, условията, реда и времевия план за внедряване на нов модел за финансиране на болничната помощ, който прие МС.

Промяната във финансирането на лечебните заведения ще доведе до по-справедливо и ефективно изразходване на публичните средства. Причината за това е, че при ДСГ заплащането на разходите при  лечението се обвързва с пола, възрастта, тежестта на състоянието на пациентите и придружаващите ги заболявания.

Това дава възможност на болниците да получават по-адекватно финансиране за разходите, които правят при лечението на всеки отделен случай.

Сега действащият механизъм на клиничните пътеки не отчита тези специфики, а само конкретната диагноза на пациентите. Това обаче води до получаването на едни и същи средства за лечението на различни по тежест случаи, за които лечебните заведения реално са изразходвали и различни средства. Това от своя страна води до редица негативни практики като генерирането на задължения и свръххоспитализациите по определени диагнози.

За въвеждането на ДСГ се предвижда финансиране от 3 млн. лв. Тези средства ще се използват за купуването на нужното ноу-хау, софтуер, както и за обучение за прилагането им в страната.

Методът на финансиране чрез ДСГ е приложен за първи път в САЩ в края на 60-те години на миналия век. В момента той съществува в редица страни като Португалия, Ирландия, Словения, Дания, Австралия, Австрия, Белгия, Франция, Швейцария, Швеция, Германия, Италия, Испания и Холандия. Системата, която ще се адаптира в България е австралийската.

Последната държава, която приложи тази система е Германия. Тя е една от най-модерните в света, а по оценка на експертите е и най-подходящият модел за приложение в страната ни. Едно от преимуществата на тази система е, че дава възможност за сериозен контрол в ръцете на болничните мениджъри над медицинската и икономическата работа на болниците.

Коментари