Публикация

Липса на кадри: 20% от лекарите в болницата в Кюстендил са в пенсионна възраст

Липса на кадри: 20% от лекарите в болницата в Кюстендил са в пенсионна възраст

Липсата на млади специалисти е основен проблем за болницата в Кюстендил. Близо половината от медицинските сестри, работещи в здравното заведение, са в пенсионна възраст. 1/5 от лекарите също са пенсионери.

 

Многопрофилната болница в Кюстендил е най-голямото здравно заведение в областта и тук се лекуват хиляди пациенти от целия регион. За тях се грижат 75 лекари и 145 сестри, голяма част от които са пенсионери.

 

"20% от лекарите са в пенсионна възраст, а при сестрите 44% са в пенсионна възраст, тоест имаме едно застаряване на персонала, но така или иначе се справяме на този етап с покриване на графиците и поддържане на тези медицински стандарти и изисквания на клиничните пътеки", заяви д-р Александър Величков, директор на болницата в Кюстендил.

 

Ръководството на болницата се опитва да увеличи заплатите на медицинските специалисти и да достигне обещаните преди месеци по-високи възнаграждения. Заради нестабилното финансово състояние на здравното заведение обаче, възможностите им не са големи.

"За месец юли, които се дадоха преди няколко дни, средната сестринска заплата е 1534 лв. бруто доход, средната лекарска заплата е 2673 лева, тоест средната сестринска е някъде около 60% от средната лекарска заплата. Практически това са възможностите на болницата към този момент. Всичко е свързано с нашите приходи основно от Здравната каса", допълни д-р Александър Величков.

1500 лева е стартовата заплата и на медицинските сестри в благоевградската многопрофилна болница. Въпреки че и тук около 1/3 от работещите лекари и сестри са пенсионери, все пак през последните години в болницата са назначени над 10 млади сестри и акушерки, които са завършили Югозападния университет в Благоевград.

Коментари