Публикация

Повишава се финансирането на медицинските дейности

Консултативният съвет постигна единодушно решение по цените, обемите и методиките за заплащане и за остойностяване на медицинските дейности, съобщи Министерството на финансите.


С решението се повишава финансирането на медицинските дейности. Дава се приоритет на детското и неонатално здравеопазване и грижи, както и на профилактиката и диспансерното наблюдение на пациентите. Очаква се промените да доведат до по-добра мотивация на лекарите за работа, намаляване на ненужните хоспитализации и повишаване качеството на услугите.

В първичната извънболнична помощ се запазва размерът на капитацията, а се увеличава стойността на диспансерното наблюдение с 25%. Увеличава се и цената на профилактичния преглед при деца до 18 години и възрастни от 7,70 на 8 лева. Също така се увеличава цената по програма „Майчино здравеопазване” от 2,20 на 5 лева. Освен това се предвиждат 9 млн. лв. за допълнително заплащане за осигуряване на медицинска помощ в дежурни кабинети от общопрактикуващите лекари след 20 часа, както и в почивни и празнични дни.

В специализираната извънболнична помощ се предвижда увеличение на дейностите със 7% на първичния и 12% на вторичния преглед, както и на профилактичния преглед за възрастни. Така стойностите ще станат 15,50 лв. и 9 лева. При профилактичния преглед на деца и по програма „Майчино здравеопазване” се предвижда завишаване с 12,5% или прегледът ще стане 9 лева.

Най-високо е увеличението на цените в болничната помощ. През следващата година се предвижда средната цена на клиничните пътеки да достигне близо 620 лева. От общо 294 клинични пътеки са увеличени цените на 185, а при 52 цените се запазват. Най-големи са увеличенията в областта на интензивните грижи, урологията, неонатологията, лъчелечението, хематологичните заболявания. Намалени са цените на 41 клинични пътеки, тъй като са били свръхостойностени. Най-голяма е редукцията при инвазивната кардиология - 20%. За първи път са включени и 11 еднодневни пътеки.

Промени в цените за медико-диагностични дейности не се предвиждат за пакет „Клинична лаборатория” и „Рентгенология”. За пакети „Клинична микробиология” и „Медицинска паразитология” се увеличават цените на определени изследвания с над 10 на сто. При две дентални дейности се увеличава цената по НЗОК, без да се променя делът, заплащан от пациента.

" }-->

Коментари