Публикация

Разкриване на избирателна секция в УМБАЛ „Софиямед“

Разкриване на избирателна секция в УМБАЛ „Софиямед“

Във връзка с провеждането на изборите за народни представители в неделя, 2 октомври 2022 г., на територията на УМБАЛ „Софиямед“ ще бъде разкрита избирателна секция.


Хоспитализираните в УМБАЛ „Софиямед“ избиратели, както и дежурният персонал ще могат да упражнят правото си на глас в Централния корпус на лечебното заведение на бул. „Г. М. Димитров“ 16, партерен етаж, където на специално обособено място е разположена разкритата изборна секция.


Съгласно разпоредбите,

избирател, който в изборния ден е вписан в избирателния списък към разкритата в УМБАЛ „Софиямед“ избирателна секция, гласува на място

в лечебното заведение, а в случай, че в изборния ден е извън лечебното заведение, може да гласува в избирателната секция по постоянен адрес (адрес на пребиваването) след представяне на документ, че е бил хоспитализиран в лечебното заведение, документ за самоличност и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.


В изборния ден избирателите, които са хоспитализирани след изготвяне на избирателния списък в лечебното заведение, могат да бъдат дописани в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и Декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Коментари