Публикация

На фокус – осигуряването на животоспасяващи медикаменти през 2011 г.

Представители на пациентски организации с пръв коментар по решението на МЗ за прехвърляне на осигуряването на част от животоспасяващите медикаменти към здравната каса:


Преминаването на всички лекарства в здравната каса е много разумен и необходим процес.
Това каза пред health.bg Евгения Адърска, заместник-председател на Националната пациентска организация.

Днес здравното министерство оповести плановете си за осигуряване на
животоспасяващи медикаменти през 2011 г. От следващата година медикаментите за редки болести, съпътстващата хормонална терапия при някои онкологични заболявания и за поддържането на пациентите след трансплантация ще се поемат от НЗОК.
В момента тези лекарства се осигуряват от Министерството на здравеопазването.

За да получат медикаментите, пациентите ще трябва да отидат в съответните лечебни заведения, където са провеждали терапията си досега. За да няма прекъсвания в лечението при промяната, ведомството е осигурило резерви с тези медикаменти до 1 февруари.

„Това, което ме притесняваше в конкретния случай, е доколко е разумно тази промяна да се прави наведнъж и без предварителни проучвания, без да се види какви са възможностите на аптекарите, на всички участници в процеса по доставка на лекарства”, подчерта Евгения Адърска.

Тя е категорична, че в следващите месеци МЗ и НЗОК трябва да наблюдават процеса, да се отчитат грешките в работен порядък и да се променят съответните нормативни документи, така че всяко последващо прехвърляне на група медикаменти към касата да не се отрази неблагоприятно върху навременното снабдяване на пациентите с лекарства, което да забави терапията им.

От Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания (АПБЗ) също одобриха прехвърлянето на медикаменти към касата.

„Министерството на здравеопазването не трябва да бъде търговец. Освен това досега нито пациентът, нито лекуващият лекар имаха право на избор. Сега лекарят ще решава кое е най-доброто лечение, най-подходящият медикамент за моментното състояние на пациента”, каза Иван Димитров, секретар на АПБЗ.

През 2011 г. ще има промяна и в начина, по който ще се финансират лекарствата за онкологични заболявания и диализа. Досега те се набавяха чрез тръжна процедура от министерството. През следващата година обаче търговете за закупуването на медикаментите ще се правят от лечебните заведения, в които те се отпускат. При диализата това са 62 лечебни заведения, а при онкологичните заболявания – 21.

В момента тези медикаменти се разпределят чрез одобряването на протоколи от Централна комисия към МЗ. Процесът обаче отнема около три месеца, което забавя лечението на болните хора, съобщиха от министерството.

Според Владимир Томов, председател на конфедерация „Защита на здравето”, пациентите сега чакат много повече. „Провеждането на един търг става година за година, заявките за следващата година се изпращат в средата на предходната година - става въпрос за година и шест месеца, период, в който на пациента понякога се налага да чака, докато започне неговата терапия”, изтъкна той.

Владимир Томов, който е и председател на Националния алианс на хората с редки болести, също изрази задоволство от преминаването на медикаментите към здравната каса. Според него така ще се гарантира по-бърз достъп на болните до лекарства.

Днес стана ясно, че занапред одобрението на протоколите за лечение на болните хора ще се извършва на място от комисиите към съответните болници.

„Надявам се това да не е окончателно решение, защото би трябвало да се обсъди и с управителите на диспансери, с пациентите. Мисля, че подобно намерение крие рискове, защото здравните заведения са търговски дружества. Те не могат да приоритизират потребността на пациентите от лекарства, както институцията успяваше досега”, изтъкна Евгения Адърска.

„Това, че МЗ вече позволява да не се правят централни търгове, е хубаво. През годините обаче станахме свидетели на това как машини, апаратура се купуваха в пъти по-скъпо, защото някои шефове на болници решиха да спечелят.
Самите търгове се опорочиха и нашите притеснения са, че това може да се направи и с животоспасяващите медикаменти”, заяви Иван Димитров и допълни:

„Искаме да ни се обясни точно какъв е механизмът и начинът, по който ще се контролират тези лекари. Защото през годините сме пускали сигнали, сигнализирали сме МЗ за такива търгове, но ефект няма. Няма наказани, няма върнати пари.
Единствено се притесняваме, че някой ще реши да печели на гърба на здравето и живота на пациентите”.

Новите правила ще започнат да работят от 1 март. Дотогава медикаментите ще се осигуряват от здравното министерство по досегашния ред. Междувременно болниците ще имат възможност да проведат нужните тръжни процедури. За целта клиниките ще получат целeво финансиране от МЗ за лекарства. Средствата за осигуряване на медикаментите ще се разпределят на базата на лекуваните пациенти през изминалите години, както и на заявките на лечебните заведения за 2011 г.

Общият бюджет за медикаменти за онкологични заболявания за следващата година е около 110 млн. лв. или с 12% повече отколкото за тази.

„Предвижданото увеличение е повод за задоволство. Но в никакъв случай не мога да кажа, че тези средства са достатъчни. Винаги сме пледирали за ежегодна промяна на бюджета за онкоболни, като тази актуализация да е съобразена с регистрираните нови случаи”, коментира Евгения Адърска, която е и председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания.

МЗ съобщи, че ще подпомогне лечебните заведения при провеждането на търговете, като подготви единни правила. Ще бъде определен списък с лекарствата, които лечебните заведения трябва да купуват, той ще бъде съгласуван със съответните медицински специалисти и консултанти. Цените, на които болниците ще купуват медикаментите, не могат да бъдат по-високи, отколкото договорените от министерството за 2010 г. При нужда в средата на годината ще се извърши преразпределение на средствата съобразно нуждите на лечебните заведения.

Занапред здравното министерство ще осигурява медикаменти само за лечението на инфекциозни заболявания – СПИН и туберкулоза, ваксини по задължителния имунизационен календар, радиофармацевтици, медицински изделия по закона за кръвта и кръвните продукти, китове за диагностика на редки заболявания и пренатален скрининг.

Коментари