Публикация

Бъдещата ефективност на чекпойнт инхибиторите може да се оцени бързо с помощта на нови радиофармацевтици

Бъдещата ефективност на чекпойнт инхибиторите може да се оцени бързо с помощта на нови радиофармацевтици

Имунотерапиите преобразиха грижите за рак през последните години, като значително подобриха здравните резултати при редица трудни за лечение заболявания. Разработчиците на имунотерапии обаче са изправени пред предизвикателство, тъй като само 20% до 40% от пациентите отговарят на лечение с на т.нар. чекпойнт инхибитори - основен клас имунотерапия на рак. Това напомня публикация на GE Healthcare’s Pharmaceutical Diagnostics business от Великобритания в сп. „Nature”. 
 
Чекпойнт инхибиторите могат да имат дълбоки, трайни ефекти, но те са неефективни при над половината пациенти.

Идентифицирането на правилния пациент за правилната терапия

може да избегне прилагането на скъпоструващи режими на лечение с потенциални неблагоприятни странични ефекти и да помогне да се осигури навременно ефективно лечение. 
 
Друго предизвикателство е свързано с това, как изследователите определят дали пациентът отговаря на терапията. Критериите за оценка на отговора при солидни тумори (RECIST) са стандартният подход, но в зависимост от вида на тумора може да отнеме месеци, за да се постигне резултат. Това не позволява на лекарите бързо да насочат неотговорилите пациенти към алтернативни пътища на лечение. 
 
От GE Healthcare’s Pharmaceutical Diagnostics business отбелязват, че са разработили радиофармацевтичен образен продукт за позитронно-емисионна томография (PET) 18F-CD8, който да отговори на двете предизвикателства.  
 
Диагностичните радиофармацевтични продукти в момента се използват за

изобразяване на тумор-специфични цели

Има нарастваща тенденция за използване на радиофармацевтици за изобразяване на биомаркери на имунната система. Новата вълна от радиофармацевтични продукти може да повиши ефективността на имунотерапевтичното лечение, като позволи да бъдат идентифицирани пациенти с „горещи“ тумори, които е най-вероятно да реагират на инхибитори на имунната контролна точка.  
 
Освен това, след лечение, такива радиофармацевтични продукти могат да осигурят ранен сигнал за реакции на цялото тяло, като установят дали имунотерапията е направила „студения“ тумор „горещ“. Вместо пациентите да чакат месеци за RECIST, лекарите потенциално могат да използват тези инструменти в рамките на първата седмица или две, за да посочат дали болният е предизвикал нивото на имунен отговор, необходимо за свиване или елиминиране на тумор. 
 
За разработчиците на лекарства тези радиофармацевтици биха могли

да увеличат степента на успеваемост на клиничните изпитвания

чрез насочване на изпитваните лекарства към пациенти, които е най-вероятно да отговорят на терапията. По този начин се намалява броят на необходимите пациенти, разходите и времето за разработване.  
 
Радиофармацевтикът 18F-CD8 PET може да се превърне във важен инструмент за клинични изпитвания за разработчиците на имунотерапия, но нито един продукт не може да отговори на всички незадоволени нужди. Признавайки това, GE Healthcare разработва допълнителни инструменти, включително своя Granzyme B PET tracer. 
 

 

Маркерът е насочен към Granzyme B - ензим, който се освобождава, когато цитотоксичните CD8+ Т клетки се активират, и по този начин показва дали имунната система атакува тумора. Подобно на радиофармацевтика 18F-CD8 PET, маркерът Granzyme B PET може да осигури ранна представа за това дали пациентът отговаря на терапията, в този случай чрез предоставяне на информация за активирането на Т-клетките и антитуморната активност на цялото тяло. 
 
По публикацията работи Бойко Бонев 

Коментари