Публикация

Постоянният шум разболява

Според последните изследвания шумът в Плевен е над нормите, като тази констатация не е за първа година.


А фактът, че хората са подложени на непрестанен грохот, със сигурност вреди на здравето, каза д-р Цветан Димитров от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве в областния град.
 
Шумът нарушава отдиха, смущава контакта с околната среда, като засяга най-вече слуха и нервната система.

Нивото на шум е различно в отделните части на града. Източници са най-често превозните средства и промишлените предприятия. Изследванията са доказали, че шумът може да повиши общата заболеваемост и честотата на неврозите, да доведе до язвена болест, артериална хипертония, намалена работоспособност и преумора.

През миналата година измерване на шумовото натоварване в Плевен е направено в 21 пункта, каза още д-р Димитров. Девет от тях са били върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик. Три от пунктовете са били разположени върху територии с промишлени източници на шум. Измервания са извършени и в още 9 пункта върху територии, които подлежат на усилена шумозащита, като в това число са болници, ДКЦ-та и детски градини. Според измерването в териториите, подлежащи на въздействие на интензивен автомобилен трафик, граничната стойност на шум трябва да е до 60 дБА (децибела). В Плевен обаче са отчетени стойности от 61 до 70,5 дБА, като превишението е 10,5 дБА и е по-високо в сравнение с 2009 г. В пунктовете, разположени върху територии с промишлени източници на шум, граничната стойност на нивото е 55 дБА. В жилищните зони граничната стойност на шум е също 55 дБА.

Какво може да се направи?
В различните по натовареност на шум зони трябва да се вземат съответно различни мерки. Там, където е интензивен автомобилният трафик, общината и органите на КАТ може да подходят креативно и да се изведе част от движението от тези артерии. Другото, което е препоръчително да се напрани, е да се контролира скоростта на превозните средства, защото и това е от огромно значение. Там, където източниците на шум са промишлени предприятия, може да се направи екраниране - разполагане на големи екранни пана, или може да се изградят прегради, които да пазят шумът да не навлиза към жилищните сгради. Друг вариант е засаждане на широколистни дървета, които с короните си да спират шума и не му позволяват да преминава и пречи.

Децибелите ни разболяват
Високите нива на шума предизвикват десетки болести. Хората са уязвими в различна степен на шумовото натоварване. Шумът влияе негативно на някои жени, на децата и възрастните. Той може да доведе до инфаркти или инсулти, както и да стане причина за развитие на неврологични заболявания. Грохотът може да предизвика и усложняване на психични заболявания при хора, които са податливи.

Шумът около нас може да отключи проблеми и със средното ухо и вестибуларния апарат.

Коментари