Публикация

Дружествата за здравно осигуряване ще оперират и на европейския пазар

Чрез законови промени дружествата за доброволно здравно осигуряване ще се преврърнат в застрахователи


Дружествата за доброволно здравно осигуряване ще могат да оперират и на европейския пазар. Това предвижда проект за промени в Закона за здравното осигуряване. Той е изготвен от Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите и след обществено обсъждане предстои да се разгледа от правителството.

С него дружествата за доброволно здравно осигуряване се превръщат в застрахователи.

Министерството на здравеопазването съобщава още, че промените имат за цел да премахнат неясната разлика между здравна осигуровка и застраховка, която у нас сега съществува нормативно, но не и фактически. По този начин ще се уеднаквят изискванията и правата за всички компании, ще се повиши финансовата им стабилност и ще се увеличат сигурността и възможностите на избор за пациентите.

Промените се налагат заради нуждата от съгласуване на българското законодателство с това в Европейския съюз. До момента страната ни е получила две писма от Европейската комисия, в които се апелира за извършването на тези корекции, в противен случай България попада под ударите на Съда на ЕС.

Със законопроекта се предвижда дейността по доброволно здравно осигуряване да се поеме от застрахователни дружества. За тази цел те трябва да имат право да извършват дейност по застраховка „Заболяване” или по застраховка „Злополука” и „Заболяване”.

Съществуващите здравноосигурителни дружества имат една година, за да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания. Те ще трябва да се пререгистрират по Кодекса за застраховане. Това означава, че занапред минималният им капитал ще трябва да се увеличи от 2 млн. лв. на 4,6 млн. лв. Сегашните дружества за доброволно здравно осигуряване ще имат право при желание да получават лиценз и за други видове застраховки и така да разширят дейността си.

Дружествата, които не желаят да разширяват дейността си, а да се занимават само със здравни застраховки, ще могат да запазят наименованието „здравноосигурително дружество”. Всички те обаче занапред ще имат възможност да оперират и на европейския пазар, като извършват същата дейност в други държави членки. По този начин ще се увеличат сигурността и възможностите на избор за пациентите.

Със законопроекта се предвиждат промени и в Закона за здравето. С тях се закриват детските експертни лекарски комисии заради липсата на кадрови капацитет за създаването им. Предвижда се освидетелстването /преосвидетелстването/ на децата до 16-годишна възраст да се извършва от общите състави на ТЕЛК с участието на специалист по детски болести.

Коментари