Публикация

НЗОК ще започне да изплаща дължимите средства на аптеките

Националната здравноосигурителна каса е предприела всички мерки, за да започне изплащането на дължимите за миналата година средства на аптеките.


За осъществяване на основната дейност на касата и във връзка с това, че в края на 2010 г. поради липса на достатъчно средства по бюджета останаха дължими плащания, днес ръководството на институцията е изпратило до Министерството на финансите писмо с искане да изразходва една дванадесета от годишния си бюджет за разходи и трансфери в размер на 219 478 000 лв.

Очаква се плащанията към аптеките да започнат след получаване на такова разрешение и одобрение от Надзорния съвет на НЗОК през следващата седмица.

За лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели в бюджета на касата за 2011 г. са определени 391 000 000 лв.  Отделно от тях са предвидени 100 000 000 лв. за неразплатени задължения за предходната година. В тези задължения влизат разходите за аптеки за два отчетни периода през 2010 г., както и доплащането на болниците за юни и юли. 

Общо 17 156 000 лв. бяха изплатени на аптеките през декември, като 5 000 000 лв. от тях бяха спестени от административни разходи на НЗОК.

Коментари