Публикация

Усъвършенства се механизмът за осигуряване на скъпи онколекарства

За тази година предвидените средства за лекарства в онкологията са с над 12% повече, а за диализа – с 10%.


Министерството на здравеопазването децентрализира търговете за скъпи лекарства по Наредба 34. Част от тях – за редки заболявания, за хормонална терапия при онкозаболявания и за пациенти след трансплантация – се прехвърлят към  НЗОК, като за целта са осигурени 40 млн. лева.   

От 1 март лекарствата за онкоболните и пациентите на диализа ще се набавят чрез търгове в болниците. Целта е да се преодолее хроничният проблем - забавяне с поне три месеца или прекъсване на лечението заради тромавата процедура на централизирания търг в МЗ.
 
Лекарите-онколози досега нямаха информация с какви медикаменти могат да лекуват, в кой момент тези лекарства ще бъдат достъпни и дали има достатъчно за започване на терапия. Често лечението се прекъсва  поради липса на конкретно лекарство.

„С новия механизъм лечебните заведения имат в началото на годината информация за прогнозните бюджети, с които ще могат да осигуряват терапията. Предвидените средства за лекарства в онкологията са с над 12% повече, а за диализа – с 10%, обясни зам. министърът на здравеопазването Гергана Павлова. 

Отпускането на средства, а не на лекарства ще позволи на лечебните заведения да лекуват с всички медикаменти от позитивния лекарствен списък. Досега веднъж годишно се изработваше списък в МЗ , и нямаше как  да се включват нови – защото разчетите са направени.  Сега в самото лечебно заведение ще се преценява какво точно и колко да бъде поръчвано.

Така болниците ще могат да осигуряват и нерегистрирано в България лекарство, когато е нужно за конкретен пациент. Досега това не беше възможно, въпреки че въпросните базови лекарствени продукти не са скъпи.”

Новост е финансовото гарантиране на нужните диагностични процедури за  най-адекватно прилагане на т.нар. таргетни терапии. Те са скъпи и за да са ефективни, изискват непрекъснато проследяване на пациентите. За първи път се дефинират и унифицират необходимите диспансерни изследвания и наблюдения при онкопациентите след приключване на лечението. Информацията ще бъде публикувана на сайта на МЗ.
 
Клиничната пътека, пряко свързана с химиотерапията, се заплаща по линия на здравната каса е увеличена 3 пъти.

За пациента няма никаква промяна в механизма - след изписването на лекарството и одобряването му от онкологичния съвет в болницата, терапията ще може да започне според преценката на лекаря.

Тръжните процедури в болниците ще се провеждат по единна методика. Таванът на цените е определен от цените в позитивния списък. „Цените на лекарствата подлежат на нормативна, а не на пазарна регулация и  тази година болниците ще ги купуват на същите или на по-ниски цени”, каза още Гергана Павлова.

МЗ гарантира, че терапията в преходния период, както и при евентуални проблеми в дадено лечебно заведение ще бъде осигурена своевременно, тъй като ведомството прави и свои търгове.
" }-->

Коментари