Публикация

Сдружение на общинските болници: Спрете организирания хаос

На провело се вчера събрание във Велико Търново организацията е приела декларация, в която се посочва, че с последните публикувани и изнесени в интернет документи дейността на общинските болници се намалява от 45 до 100%. Като резултат голяма част от общинските болници, обслужващи населени места с население до 30 000 души, ще фалират за няколко месеца, а за останалите съществуването ще бъде силно затруднено. Малките населени места щели да останат без специалисти.

„С намаляването на средствата за Центровете за неотложна и спешна медицинска помощ и с икономическата невъзможност да се създадат кабинети по Наредба 40 при обслужвано население под 25 000 осигурени за над 500 000 жители на България, рязко ще се влоши предоставената медицинска помощ, включително и за най-спешните състояния. Тъй като в тези общини живее население с много нисък социален статус, не малка част от което не може да си купи медикаменти, ще настъпи катастрофа с необратим характер”, изтъква сдружението.

От организацията призовават институциите, „от които зависи всичко това, да спрат незабавно развитието на този организиран хаос и да се запази дейността на общинските болници поне при условията на работа през 2010 г.”.

Декларация се подкрепя от Сдружението на общините в България и разчита на подкрепа от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

Коментари