Публикация

МЗ ще плаща и операциите с робота „Да Винчи”

През тази година Министерството на здравеопазването ще покрива повече дейности за диагностика и лечение на пациентите.


Това обяви министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов при посещение на Университетската болница „Д-р Георги Странски” в Плевен.

Финансирането ще става чрез Методиката на здравно министерство за 2011 г.

За първи път ще се отделят средства за операциите, които се извършват с робота „Да Винчи”. За всяка интервенция МЗ ще дава по 8 000 лв. на Университетската болница в Плевен, където се намира единственият за страната апарат. За първи път министерството ще отпуска и по 900 лв. на година за извършването на изследвания при пациентите с онкологични заболявания, които са с прицелни терапии на лечение.

Всички лечебни заведения, които извършват диспансерно наблюдение на пациентите с туморни образувания, ще получават за тази дейност по 80 лв. на пациент.

През тази година са предвидени достатъчно средства и за финансиране на двата петскена (PET/CT) - в МБАЛ „Света Марина” във Варна и в Университетската болница „Александровска” в София. За всяко изследване тези лечебни заведения ще получават по 3 000 лв.

Увеличават се средствата, които МЗ ще дава за интензивни грижи. По 350 лв. вместо по 300 ще получават болниците от второ ниво на преминал пациент. За клиниките от трето ниво са предвидени по 500 лв. Увеличава се и броят на леглата за интензивни грижи, които ще се финансират от 453 на 469. През следващата година предстоят и промени в методиката за финансиране на лечебните заведения от министерството.

За спешна помощ лечебните заведения ще получат глобални годишни бюджети, които не могат да бъдат по-ниски от 70% от средствата за миналата година за тази дейност. Те са определени на базата на броя обслужвано население в областта и нивото на компетентност на болницата.

Досега болниците се финансираха на преминал случай, за което МЗ заплаща по 20 лв. По този начин обаче много неосигурени хора се възползваха, за да получат безплатна помощ. През тази година през тях са обслужени 897 101 души, като спешни са били едва 30%.

Тази практика ощетява хората, които си плащат редовно здравните осигуровки. Затова МЗ предприе промяна във финансирането. Тя има за цел да оптимизира ефективността на работа на спешните портали в болниците и да въведе справедливо разпределение на средствата. За въвеждането на ясни правила за финансиране на спешната помощ в болниците и промяна на досегашния модел настояваше и Сметната палата след извършен одит през 2010 г.

Промени има и във финансирането на отделенията по хемодиализа. Болниците ще трябва да осигуряват сами медикаментите за лечение и транспорта на болните хора. За тази цел лечебните заведения ще получат финансиране на процедура, в което са калкулирани и новите разходи. Така стойността за един случай, която ще дава МЗ, ще се повиши. Общо заделените средства се увеличават от 56 млн. лв. на 62 млн. лв.

През 2011 г. здравното министерство ще поеме финансирането и на бившите общински диспансери. Досега те получаваха средства от здравната каса и общините, занапред финансирането ще се осигурява от НЗОК и МЗ. Така всички психиатрични центрове ще получават по 600 лв. за случай. При белодробните центрове тази сума е 700 лв. за преминал болен с активна туберкулоза на месец.

Коментари