Публикация

Защо първото впечатление се променя трудно?

Международно изследване доказва, че твърдението „хората никога не получават втори шанс да направят първо впечатление", за съжаление, е вярно.


Експерти са открили, че всеки нов опит да се поправи лошото първо впечатление е обвързан с контекста на вече случилото се, което винаги доминира.

Представете си, че имате нов колега в офиса и впечатлението ви от него не е много благоприятно. Няколко седмици по-късно имате възможност да опознаете този човек и осъзнавате, че всъщност той е много добър човек.

Въпреки че първото впечатление е било погрешно, отношението към него ще бъде повлияно от новата информация само в сходен контекст. Първото впечатление обаче ще продължи да доминира във всички други условия, обясняват авторите на изследването.  

Според тях човешкият мозък складира преживяванията по определени правила, като за някои прави изключения, но само в определени ситуации.

За да изследват устойчивостта на първите впечатления, учените показали на участниците в проучването положителна или отрицателна информация за неизвестно лице на екрана на компютъра.

По-късно в проучването била представена нова информация за същото лице, която е в противоречие с първоначалните данни за него.

За да изследват влиянието на средата, специалистите променяли фоновите изображения на екрана, докато участниците формирали впечатленията си.

Резултатите показали, че новата информация влияе на реакциите на участниците, но само когато лицето е на същия фон, както когато нагласата е била положителна.

В противен случай реакциите на участниците все още били доминирани от първата информация.

Въпреки че тези резултати подкрепят теорията, че първите впечатления са изключително устойчиви, учените отбелязват, че понякога може да се променят, но второто впечатление трябва да излезе от контекста и да децентрализира влиянието на първото представяне.

Изследването е публикувано в Journal of Experimental Psychology: General.

Коментари