Публикация

За болестите по животните, които застрашават и хората

Интервю с д-р Пенчо Каменов, директор на дирекция „Здравеопазване на животните” в Национална ветеринарномедицинска служба.


Д-р Каменов, кои са болестите по животните, които традиционно се срещат по нашата географска ширина?
От заразните заболявания най-често разпространена е болестта левкоза по говедата. Това е болест, която протича хронично, причинява се от вирус. Тя не е опасна за хората. Друго заболяване, което се среща, но много рядко, на територията на страната ни и в никакъв случай не може да се определи като масово заболяване, е антраксът.  

Има ли новопоявили се болести по животните у нас през последните години?
Като новопоявила се болест можем да посочим заболяването син език (заразна катарална треска по овцете). Първият такъв случай у нас бе регистриран на 6 юли 1999 година. Тази болест засяга основно овцете. През 2011 година за първи път от 1996 г. в страната ни бе регистрирано и заболяване от шап. Сред новопоявилите се болести по животните през последните години се нарежда и заболяването птичи грип.

Колко време е нужно, за да затихне една такава епидемия като шапната и има ли други мерки за справяне с нея освен избиването на заразените животни?
Никой не може да каже точно колко време е необходимо, за да бъде овладяна една епидемия. Шапът е от най-древните болести. Той е особено опасна вирусна инфекция, която нанася големи икономически щети. Това е заболяване по чифтокопитните животни, протичащо остро и изключително бързо. Тъй като е силно заразно, мерките за справянето с него трябва да са възможно най-бързи и адекватни. На унищожаване подлежат не само доказано болните животни, но всички възприемчиви животни, които са имали пряк или непряк контакт със заболелите. В едно населено място винаги има непряк контакт - хората със своите дрехи и обувки пренасят вируса и спомагат за разпространението му. Затова при констатация на заболяването мерките, които се предприемат, са сериозни и бързи.

Кои болести по животните са опасни и за хората?
Има 156 болести, които са общи между хората и животните. Като примери за най-често срещани в световен мащаб могат да бъдат дадени заболяванията антракс, туберкулоза, бруцелоза.

По какви пътища става пренасянето на тези болести от животните към хората?
Начините са най-различни, директни и индиректни – консумация на заразени продукти от животински произход, допир до заразени животни и т.н. С антракс човек може да заболее чрез досег с кожата, вдишване или поглъщане на спори. Заразяване от туберкулоза може да се получи при консумиране на млечни продукти и суровини, които са добити от болни животни и не са преминали необходимата термична обработка. При бруцелозата хората могат да се заразят при контакт с болни животни или необработени продукти от тях. По-рядко заразяването става чрез кожата и лигавицата по въздушен път – при обработка на кожи, стригане на вълна.

До какви последици може да се стигне, ако човек е консумирал заразено месо или млечни продукти?
Последиците зависят от болестта, от начина на заразяване. Те могат да бъдат и много сериозни. Затова винаги призоваваме потребителите да консумират само проверени продукти – такива са продуктите в регламентираните обекти от търговската мрежа. Именно консумацията на необработени термично продукти, закупени от улицата, може да доведе до сериозни негативни последствия за човешкото здраве.

Коментари