Публикация

Над 120 хил. души са сменили личния си лекар през декември

В края на миналата година общо 121 580 души в страната са сменили личния си лекар, съобщи Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Най-голям е техният брой в София (24 230 души), а най-малък в Смолян (957 души).


Най-често хората сменят личния си лекар заради прекратен договор на касата със съответния медик, промяна в местожителството или лични предпочитания.

Всички здравноосигурени имат право да сменят личния си лекар два пъти годишно – през юни и през декември. При промяна на адреса по местоживеене пациентът може да извърши промяната по всяко време на годината.

Хората, които пребивават в друго населено място за период от един до пет месеца, трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар. Той се осъществява с регистрационна форма за временен избор на личен лекар.

Формулярът се попълва от лекаря, който ще обслужва здравноосигурения за периода на пребиваването му на новото място. При изтичане на срока на временния избор пациентът автоматично се връща в списъка на постоянния си личен лекар.

Когато здравноосигуреният пребивава в друго населено място за срок до един месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. В такива случаи НЗОК заплаща на лекарите за инцидентно оказана медицинска помощ на пациенти, които не фигурират в техните листи. За да не заплащат хората нищо друго освен потребителска такса, е необходимо да представят здравноосигурителната си книжка.

Здравноосигурените, на които е поискано да заплатят за оказаната им медицинска помощ при инцидентно посещение, задължително трябва да изискат от лекаря финансов документ за платените суми. Ако смятат, че са нарушени правата им като пациенти, те могат да подават жалби до РЗОК, като в случаите на съмнение за неправомерно взети суми следва да приложат копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.

През 2011 г. се разширява достъпът на хронично болните пациенти до отпускане на частично или напълно платени от здравната каса лекарства. Досега те можеха да изпълняват изписаните им рецепти само на територията на съответната РЗОК, на която са избрали личен лекар. От тази година хронично болните ще могат да получават своите лекарства, в която и да е аптека, сключила договор с касата, на територията на цялата страна.

По стария механизъм остават единствено рецептите за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, скъпоструващите лекарствени продукти, отпускани от комисия в НЗОК, както и медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели.

" }-->

Коментари