Публикация

29 болници искат да станат донорски бази

29 болници в страната са изразили желание да бъдат донорски бази при пререгистрацията, която приключи в края на януари. Клиниките се намират в София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Русе, Разград, Добрич, Велико Търново, Плевен, Бургас, Шумен, Габрово, Кюстендил, съобщи здравното министерство.


Потенциал за донорски бази у нас имат 42 болници. През миналата година реално са функционирали 9 бази в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и Плевен. През тази обаче има реалната възможност донори да започнат да подават и останалите 20 лечебни заведения, които са изразили желание за това. В момента се провежда обучение на специалистите в тези болници как да процедират при донорска ситуация.

Благодарение на усилията на Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по трансплантация и на медицинските специалисти броят на донорите и на трансплантациите у нас през последните години се е увеличил.

От 2001 г. досега в страната ни има 106 трупни донора и 163 живи. Най-висок е броят на трупните донори през 2010 г. – 21, и през 2006 г. – 19.
Повишава се и успеваемостта при тези операции. През миналата година 82% от извършените трансплантации са успешни, срещу 68% за периода 2005-2009 г.___

                    *Успешни трансплантации от трупен донор
Общо       2005 г.    2006 г.    2007 г.   2008 г.   2009 г.   2010 г.
                  30          46           34          29          44         37

" }-->

Коментари