Публикация

Специалисти обсъждат новостите при лечението на паркинсон

Научна конференция на тема „Продължителна допаминова стимулация: европейска специализирана програма за лечение на болест на Паркинсон” ще се проведе на 26 февруари, събота, в хотел „Шератон” в София.


Целта на форума е да систематизира постиженията в лечението на тежкото, инвалидизиращо заболяване и да очертае социалните и научни предизвикателства, които то поставя пред науката и медицинската практика. Важна част от дискусията ще бъде представянето на конкретни клинични случаи и ефекта от приложени методи за лечение на болестта на Паркинсон. Конференцията ще спомогне и за приравняване на знанията и практиките към европейските стандарти в тази област.

Болестта на Паркинсон е социално значимо невродегенеративно заболяване. То прогресира бавно и се характеризира с наличие на тремор при покой, забавеност на волевите движения и повишен мускулен тонус. Диагностицирано е за първи път през 1817 г., когато англичанинът д-р Джеймс Паркинсон описва неговите симптоми.

Средната възраст, при която се появяват първите оплаквания, е около 55 години и за двата пола. Заболяемостта от Паркинсонова болест е 20 на 100 000 годишно и e по-често срещана при мъжете, отколкото при жените.

Научната конференция се провежда с подкрепата на  Българското дружество по неврология, Асоциацията за двигателни нарушения и Българската асоциация по клинична електромиография и авокирани потенциали.

Като лектори са поканени водещи чуждестранни специалисти - проф. Пер Один (Клиника по неврология в Бременхавен, Германия), проф. Анджело Антонини (Институт IRCCS в Сан Камило, Венеция), проф. Владимир Костич (Клиника по неврология, Белград), д-р Амалия Ене, (Клиника по неврология, Букурещ).
Сред българските лектори са изтъкнатите невролози проф. Иван Миланов и проф. Параскева Стаменова от Университетската болница „Св. Наум” в София.

Коментари