Публикация

Фондът за трансплантации ще бъде преструктуриран

„Фондът за трансплантации” ще се преструктурира, предвижда МЗ.


Идеята е той да се влее във „Фонда за лечение на деца” и в „Комисията за лечение в чужбина”. В първата структура ще се насочат всички пациенти, които са под 18 години, а във втората – останалите хора.

Целта на промените е да се оптимизира дейността на фонда за трансплантации и да не се допуска дублиране на структури със сходна дейност.

Промените обаче няма да станат веднага. До осъществяването им хората, които се нуждаят от трансплантация в чужбина, могат да продължат да подават документи за лечение във „Фонда за трансплантации”.

След това документите им ще се прехвърлят към другите две структури. Пациентите, които са одобрени за лечение от началото на съществуването на фонда до окончателното му преструктуриране, ще продължат да разполагат със средствата, които веднъж вече са получили.

Коментари