Публикация

МЗ: Лечението на пациентите ще се подобри чрез новите мерки за лекарствата

Във връзка с констатациите на Одитния доклад на Сметната палата, Министерство на здравеопазването напомня, че са предприети мерки за промяна на процедурата за осигуряване на медикаменти за лечение на онкологични заболявания още в края на миналата година.


Причината за това са редица несъвършенства в централизирания търг, чрез който се набавяха тези лекарства.

От началото на тази година МЗ прехвърли медикаментите за хормоналната терапия на хората с онкологични заболявания към НЗОК. До края на годината към Фонда ще бъдат прехвърлени и останалите медикаменти за лечение на онкологични заболявания. По този начин пациентите ще имат по-добър достъп до нужната терапия.

Междувременно тези лекарства ще се осигуряват от самите болници, в които се лекуват пациентите с онкологични диагнози. По този начин се скъсява с три месеца времето, през което болните хора чакат, за да получат медикаментите си.

Освен това през тази година са предвидени 107 млн. лева за осигуряване на нужните лекарства . Това е с 10 % повече в сравнение с миналата година.

Министерство на здравеопазването смята, че тези мерки ще подобрят лечението на пациентите и снабдяването им с нужните медикаменти.

Коментари