Публикация

Безплатни нефрологични консултации

По повод Световния бъбречен ден (10 март) в Плевен ще се проведат безплатни консултации на пациенти със специалисти нефролози.


Това обяви проф. д-р Васил Тодоров, началник на Клиниката по нефрология и диализа на УМБАЛ-Плевен.

Той поясни, че консултациите ще се проведат, само ако пациентите имат нужните изследвания, които да са им назначени от личния лекар.

Консултациите ще се проведат от 10 до 13 ч., в двата приемни кабинета на УМБАЛ, които са позиционирани в ДКЦ и ДКБ.

Според проф. д-р Тодоров е важно да се повишат знанията на  населението  за нашите „невероятни бъбреци”. Той подчерта, че захарният диабет и високото кръвно налягане са ключовите рискови фактори за развитието на хронични бъбречни заболявания.

За това трябва да се насърчи системен скрининг на всички пациенти със захарен диабет и артериална хипертония за хронични бъбречни заболявания.

Още според нефрологът е нужно да се насърчат и здравословни навици, предпазващи от хронични бъбречни заболявания.

Нужно е и да се обучават всички медицински професионалисти за тяхната ключова роля при навременното откриване на хроничните бъбречни заболявания и за намаляването на риска от тях, смята проф. д-р Тодоров.

Той подчерта и важната роля на местните и националните здравни власти за контролирането на епидемията от хронични бъбречни заболявания. Здравните власти в целия свят ще трябва да се справят с големи и непрекъснато растящи разходи, ако не се вземат мерки за лечението на растящия брой хора с хронични бъбречни заболявания.  

За това Световният бъбречен ден напомня на всички правителства да инвестират в ранното откриване на хроничните бъбречни заболявания, обяви още проф. д-р Тодоров.

Той поясни, че 10 март 2011 г. ще премине под мотото  „Предпази бъбреците! Спаси сърцето!”.

В България, за четири години е проведен скрининг за ранно откриване на бъбречни заболявания на  4419 души.

Резултатите сочат, че  с хронично бъбречно заболяване са 18,8% от всички изследвани, т.е. всеки пети човек.

От хората без диабет и артериална хипертония, на възраст под 60 г. само 0,27% имат намалена бъбречна функция, а  94% са без данни за бъбречно заболяване.

От хората с артериална хипертония 27,5% имат хронични бъбречни заболявания.

Сред тези на възраст над 60 г. 35% са с данни за хронично бъбречно заболяване. При диабетиците в същата група с хронично бъбречно заболяване са също 35%, обясни още проф. д-р Тодоров.

Сред диабетиците с хронично бъбречно заболяване са 36,3%. Тези данни категорично показват, че бъбречните заболявания са широко разпространени в обществото и са необходими непрекъснати мероприятия за своевременното им откриване, лечение и профилактика, категоричен е специалистът.

Коментари