Публикация

Още 16 деца ще получат финансиране за лечение

Още 16 малки пациенти ще получат средства от „Фонда за лечение на деца”. Това реши общественият съвет на фонда на последното си заседание.


6 деца ще заминат за първи път за лечение в чужбина. Две от тях ще бъдат приети в клиники във
Франция, други две - в Австрия, останалите две заминават за Германия и Гърция.

Едно от децата ще бъде финансирано за извършване на контролен преглед в Германия. На заседанието бяха одобрени и два случая за доплащане на вече започнало лечение в Германия и Великобритания. Седем деца ще бъдат подпомогнати за лечението им в България.

За тях са отпуснати средства за закупуване на медицински изделия. Общо за финансирането на
16-те деца Фондът е отпуснал 334 338 лв. От началото на 2011 г. са одобрени 80 заявления, като общият размер на отпуснатите средства е 1 266 009 лв.

Коментари