Публикация

Нужно е адекватно финансиране на детската сърдечна хирургия

Детските сърдечни хирурзи и реаниматорите в Националната кардиологична болница са сериозно разтревожени от недостига на финансови средства за спасяването на малките пациенти с вродени пороци на сърдечно-съдовата система.


Броят на тези деца е сравнително постоянен всяка година (около 750), което позволява предварително да се планират разходите за съответните операции и постоперативни грижи. Но на практика отпусканите от НЗОК средства не покриват реалната стойност на лечението.
 
За да не връщат невръстните пациенти лекарите ги приемат, трупайки дългове на болницата. Понякога реалните разходи са с пъти по-големи от отпусканите по съответните клинични пътеки. Затова детските кардиохирурзи от единствения специализиран център в България настояват да се намери механизъм за реално покриване на средствата за кардио операциите на децата.

В много страни от ЕС за тази цел са създадени специални програми или правителствата директно финансират сложното лечение, без което новородените не биха оцелели.

Коментари